MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hensikten med kurset er å bevisstgjøre PhD-kandidatene om de praktiske implikasjonene av deres forskning. Dette innebærer å forstå hvordan forskningsresultater kan lede til innovasjon, d.v.s. implementeres for å oppnå den tilsiktede nytteverdi for samfunnet. En annen hensikt er å øke kandidatenes bevissthet om de videre samfunnsmessige implikasjonene av forskning og innovasjon.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten:
Kunne forstå viktige problemstillinger knyttet til styring av komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter (G2)
Kunne vurdere behovet for, ta initiativ til og drive innovasjon (G5)

Innhold

Kursinnholdet er primært rettet mot PhD-studenter innen naturvitenskap og teknologi.
Tema som dekkes i emnet er bl.a.:
Ulike typer innovasjon, prosjekt- og prosessmodeller, disruptiv innovasjon, interessenter og sosial konstruksjon av teknologi, ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Kurspaper1/1 Bestått - Ikke bestått
Studentene skal innlevere et paper som kreves godkjent for at emnet skal bestås.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Knut Erik Bang
Faglærer
Eric Christian Brun
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, samlinger og ledet selvstudium.

Åpent for

Kurset er obligatorisk for kandidater ved UiS sitt PhD-program i naturvitenskap og teknologi. Andre PhD-kandidater kan også gis adgang til kurset etter søknad.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 06.08.2020