MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Refleksjonslogg (500 ord), Artikkel, Refleksjonslogg 2 (500 ord), Undervisningsopplegg, Artikkel 2

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Margrethe Sønneland
Faglærer
Marit Aasen , Vibeke Rønneberg , Lise Helgevold , Toril Frafjord Hoem

Arbeidsformer

Åpent for

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.02.2020