MENY

Forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Behovet for kompetente mennesker i helsesektoren er formidabelt i tiårene framover. Derfor er også behovet for forskning og utvikling på dette feltet viktig.

Det helsevitenskapelige fakultet er fremst i forskningsfeltet på områder innenfor rusproblematikk, pasientsikkerhet, omsorg og etikk, mestring av kronisk sykdom, og samfunnsdeltakelse. 

Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Forskningsnettverk for helse og teknologi er også hjemmehørende ved fakultetet.


Fakultetet har aktive forskergrupper på følgende felt:

 • Mann og kvinne samhandler med folkemengde i bakgrunnen

  Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv

  Forskningsmiljøet ønsker å bidra til å løse deltagelsesutfordringer i samfunnet gjennom forskning, og har fokus på deltakelse som et middel til å oppnå helse, utvikling og mestring. 

 • Benk ved tre og vann

  Livsfenomener og omsorg

  Forskergruppa vil presentere et rammeverk for klinisk praksis, som har til hensikt å fylle ut gapet, slik at pasientens helhetlige situasjon og erfaringer danner grunnlag for en mer helhetlig omsorg.

 • Sykepleier og eldre kvinne

  Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker

  Forskningsgruppen frembringer ny kunnskap for å styrke kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i velferdsyrker som sykepleie, undervisning og andre yrker innen helse- og omsorgssektoren.

 • E-læring ved sykepleielaben

  E-læring, omsorgsteknologi og simulering

  Forskergruppen har som overordnet målsetting å utvikle ny kunnskap om e-læring og simulering som kan bedre kvalitet og kompetanse både i et utdannings- og klinisk praktisk perspektiv.

 • Sykepleierstudenter som øver på livredning

  Pasientsikkerhet

  Landets største fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ersamlet ved UiS, og forsker på kvalitet og sikkerhet i alle ledd av helsetjenesten.

   

 • Helsefremming ved langvarige helseplager

  Helsefremming ved langvarige helseplager

  Langvarige helseplager vil utgjøre en stor samfunnsmessig utfordring i årene som kommer. Helsefremmende perspektiver får derfor stadig større betydning når det gjelder å leve og fungere best mulig med langvarige helseplager.