MENY

Forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Behovet for kompetente mennesker i helsesektoren er formidabelt i tiårene framover. Derfor er også behovet for forskning og utvikling på dette feltet viktig. Det helsevitenskapelige fakultet er fremst i forskningsfeltet på områder innenfor rusproblematikk, pasientsikkerhet, mestring av kronisk sykdom og samfunnsdeltakelse.

Fakultetet har aktive forskergrupper på følgende felt:

 • Mann og kvinne samhandler med folkemengde i bakgrunnen

  Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv

  Gjennom forskning ønsker forskningsgruppen å bidra til å løse deltagelsesutfordringer i samfunnet. De utforsker derfor faktorer som internasjonal forskning har vist kan påvirke helse og deltagelse, og prioriterer å utvikle mer effektive tjenester og tiltak sammen med brukere og praksisfelt. 

 • Benk ved tre og vann

  Livsfenomener og omsorg

  Forskergruppens mål er å bidra til utvikling av relevant kunnskap om forhold som begrenser lidelse og fremmer helse og livsforståelse. Forskningen skal bidra til at pasientens helhetlige situasjon og erfaringer danner grunnlag for en mer helhetlig omsorg.

 • Sykepleier og eldre kvinne

  Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker

  Forskningsgruppen frembringer ny kunnskap for å styrke kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i velferdsyrker som sykepleie, undervisning og andre yrker innen helse- og omsorgssektoren.

 • E-læring ved sykepleielaben

  E-læring, omsorgsteknologi og simulering

  Forskergruppen har som overordnet målsetting å utvikle ny kunnskap om e-læring og simulering som kan bedre kvalitet og kompetanse både i et utdannings- og klinisk praktisk perspektiv.

 • Sykepleierstudenter som øver på livredning

  Pasientsikkerhet

  Landets største fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ersamlet ved UiS, og forsker på kvalitet og sikkerhet i alle ledd av helsetjenesten.

   

 • Helsefremming ved langvarige helseplager

  Helsefremming ved langvarige helseplager

  Langvarige helseplager vil utgjøre en stor samfunnsmessig utfordring i årene som kommer. Helsefremmende perspektiver får derfor stadig større betydning når det gjelder å leve og fungere best mulig med langvarige helseplager.