MENY

Forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Behovet for kompetente mennesker i helsesektoren er formidabelt i tiårene framover. Derfor er også behovet for forskning og utvikling på dette feltet viktig. Fakultetet har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene helse, medisin og omsorg.

 • Simuleringsdukke

  Medisinsk forskning

  Samfunnet har stort behov for medisinsk forskning og at flere leger blir utdannet i Norge. Dette er derfor et satsingsområde ved UiS og et ledd i arbeidet med å få medisinutdanning til universitetet. 

 • E-læring ved sykepleielaben

  E-læring, omsorgsteknologi og simulering

  Forskningsgruppen har som målsetting å utvikle ny kunnskap om e-læring og simulering som kan bedre kvalitet og kompetanse både i et utdannings- og klinisk praktisk perspektiv.

 • Simulering av hjerte-og lungeredning på dukke.

  Pasientsikkerhet

  Landets største fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ersamlet ved UiS, og forsker på kvalitet og sikkerhet i alle ledd av helsetjenesten.

   

 • Mann og kvinne samhandler med folkemengde i bakgrunnen

  Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv

  Forskningsgruppen ønsker å bidra til å løse deltagelsesutfordringer i samfunnet gjennom forskning, og har fokus på deltakelse som et middel til å oppnå helse, utvikling og mestring. 

 • Hender

  Livsfenomener og omsorg

  Forskningsgruppen vil presentere et rammeverk for klinisk praksis, som har til hensikt å fylle ut gapet, slik at pasientens helhetlige situasjon og erfaringer danner grunnlag for en mer helhetlig omsorg.

 • Sykepleier og eldre kvinne

  Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker

  Forskningsgruppen frembringer ny kunnskap for å styrke kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i velferdsyrker som sykepleie, undervisning og andre yrker innen helse- og omsorgssektoren.

 • Bygge stein på stein

  Helsefremming

  Forskergruppa har som mål å utvikle kunnskap om forhold som fremmer helse, livskvalitet og mestring blant personer som lever med helseplager, samt å prøve ut tiltak som styrker disse aspektene.