MENY

Går nye veier for å veilede og evaluere sykepleiestudenter

Et nytt web-basert læringsverktøy skal utvikles for å veilede og evaluere sykepleiestudenter i praksis på en bedre måte. Prosjektet fikk nylig seks millioner kroner fra Forskningsrådet.

Sykepleiestudenter rundt en ipad Veiledning, oppfølging og vurdering i praksis er avgjørende for å utdanne kompetente og selvstendige sykepleiere. (Foto: Siv Sivertsen)

I spissen for forskergruppen står dekan og professor Kristin Akerjordet ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun er glad og stolt over at søknaden til Forskningsrådets FINNUT-program var en av fem som fikk tildeling.

Søknaden har dratt nytte av samarbeidet med den nasjonale forskerskolen PROFRES. Totalt mottok programstyret for FINNUT 26 søknader knyttet til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på utdanningsfeltet.

Innovasjon og kvalitet viktig for UiS

– Tildelingen viser at vi setter innovasjon og utdanningskvalitet i bachelorutdanningen på agendaen. Ved å utvikle innovative læringsverktøy i tett samarbeid med studenter og primærhelsetjenesten går vi nye veier for å bidra til økt kvalitet i utdanning og praksis, sier Akerjordet.

Forskningsprosjektet har tittelen Improving quality in clinical assessment of student nurses- developing an innovative web-based assessment program (QualinClinStud).

Praksis avgjørende for god utdanning

Målet med prosjektet er å øke kvaliteten og effektiviteten i veiledning og evaluering av førsteårs-sykepleiestudenter i praksis på sykehjem. Mer spesifikt ønsker prosjektet å øke kvaliteten knyttet til kontaktsykepleiers veilednings- og vurderingskompetanse, sykepleiestudenters evne til selvevaluering og kritisk tenkning, samt praksislærers evalueringsverktøy.

– Sykepleieutdanningen i Norge innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisen er en sentral læringsarena i profesjonsutdanningen. Veiledning, oppfølging og vurdering i praksis er avgjørende for å utdanne kompetente og selvstendige sykepleiere, sier førsteamanuensis Kristin Alstveit Laugaland. Sammen med førsteamanuensis Anne Marie Lunde Husebø deltar Laugaland i forskergruppen.

Kan utvikle nasjonale føringer

– En aldrende befolkning aktualiserer tematikken og understreker hvor viktig det er å styrke sykehjem som læringsarena for å motivere og rekruttere kompetente sykepleiere, forklarer Husebø.

Lykkes prosjektet, kan det potensielt bidra til å utvikle nasjonale føringer knyttet til veilednings- og vurderingsverktøy i sykepleiepraksis.

Prosjektet starter opp i januar 2018, går over fire år og har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskerne skal arbeide tett sammen med praksisfeltet, sykepleiestudenter og praksislærere i utviklingen av det web-baserte programmet.

NettOp, avdelingen for nettbasert opplæring ved UiS, er samarbeidspartner i prosjektet og deltar i utviklingen av det innovative læringsverktøyet. 

Tekst: Benedicte Pentz

Dekan Kristin Akerjordet

– Tildelingen viser at vi setter innovasjon og utdanningskvalitet i bachelorutdanningen på agendaen, sier dekan Kristin Akerjordet. (Foto: Elisabeth Tønnessen)