MENY

Det helsevitenskapelige fakultet

Ved Universitetet i Stavanger kan du ta helsefaglige utdanninger på alle nivå fra bachelor i sykepleie til doktorgrad i helse og medisin.

Kjell Arholms hus Det helsevitenskapelige fakultet holder til i Kjell Arholms hus

Det helsevitenskapelige fakultet er et fakultet i utvikling. Vi er over 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og har omlag 1000 studenter tilknyttet fakultetet.

De ansatte ved fakultetet gir undervisning og veiledning i både praktiske og teoretiske fag ved siden av å forske. Vår største utdanning er bachelorstudiet i sykepleie, men vi tilbyr også bachelor i paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i helsesykepleie, i jordmorfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys doktorgradsutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. 

Våre ansatte har et stort engasjement for faget gjennom både undervisning og forskning. Det foregår mye undervisning i våre sykepleielaboratorium – lokaler som er innredet som en sykehusavdeling. Her kan sykepleiestudentene trene og simulere på situasjoner som likner på virkeligheten. Vi er ledende når det gjelder utvikling av pedagogiske modeller innen våre områder. Vi har også utviklet ny kunnskap innen pasientsikkerhet, rusavhengighet og det å leve med kroniske lidelser.