MENY

Satser på digital simulerings-app

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter tar snart i bruk en app når de skal innøve praktiske prosedyrer. Forskningsgruppen E-læring og simulering ved UiS har fått tre millioner kroner til et DIGISIM-prosjekt.

Bjørg Frøysland Oftedal (f.v.), Atle Løkken, Mari Linn Larsen, Torunn Strømme, Kristin Hjorthaug Urstad og Venche Hvidsten Bjørg Frøysland Oftedal (f.v.), Atle Løkken, Mari Linn Larsen, Torunn Strømme, Kristin Hjorthaug Urstad og Venche Hvidsten. (Foto: Sissel Helmersen)

Prosjektet skal utvikle en interaktiv simulerings-app som skal gjøre det enklere for studentene å trene på praktiske sykepleieprosedyrer på egenhånd.

Praktisk prosedyrer er en viktig del av sykepleiestudentens utdanning. Mengdetrening og korrekt innøvelse er essensielt for at studentene skal oppnå forventet kompetanse. Det helsevitenskapelige fakultet og Nettop skal sammen utvikle en interaktiv simulerings-app som skal gi studentene mulighet til å trene selvstendig på praktiske prosedyrer. Prosjektet DIGISIM (Development and implementation of a digital Skills Simulation App for European Nursing Education) har blitt innvilget drøye tre millioner kroner fra Erasmus + Strategiske partnerskap.

Skal trygge sykepleierstudenter

Prosjektet har forankring i forskergruppen for E-læring og simulering (ELOS) som forsker på digitale læringsverktøy i høyere utdanning. Gjennom DIGISIM har gruppen som mål, i samarbeid med sine internasjonale partnere, å bidra til kunnskapsutvikling innenfor det pedagogiske feltet.

– Det er krevende for studenter å ivareta pasienter under kompliserte prosedyrer. Da er det en stor fordel at man er helt trygg på den basale praktiske framgangsmåten i en prosedyre før man møter pasienter i klinisk praksis, sier Kristin Hjorthaug Urstad, førsteamanuensis som er prosjektleder for DIGISIM.

 – Det er viktig at vi benytter oss av de mulighetene digitale læringsverktøy gir oss. På dette området kan en digital løsning gi mulighet for korrekt guidet innlæring, individuelle tilbakemeldinger på utført prosedyre og en fleksibel løsning med så mange repetisjoner som studentene selv har behov for, fortsetter Hjorthaug Urstad.

Internasjonalt samarbeid

UIS samarbeider med University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia om prosjektet. Både det norske, spanske og engelske universitetet skal ta i bruk appen i undervisningen ved praktiske prosedyrer i sykepleierutdanningene. Prosjektet har også som mål at det faglige innholdet mellom de tre sykepleieutdanningene skal bli mer transparent slik at det blir en økt felles forståelse av faget på tvers av landegrensene. De tre institusjonene har gode erfaringer fra tidligere samarbeid da de i disse dager ferdigstiller Erasmus+ prosjektet (DIEMANE) som ble evaluert som ett av "bestepraksis"-prosjektene fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). De allerede etablerte samarbeidsrutinene og arbeidsplattformene mellom institusjonene gjør at prosjektet kan komme raskt og effektivt i gang i høst.

– Behovet for DIGISIM-prosjektet vokste faktisk fram gjennom vårt tidligere samarbeid. Studentinvolveringen i forrige prosjekt ga oss innsikt i at praktiske ferdigheter var noe vi trengte mer fokus på, sier Atle Løkken, direktør av Nettop.

– Relevansen av prosjektet var det punktet vi fikk høyest poengskår for i søknaden, og alle de tre institusjonene er vært motiverte for å komme  i gang, sier Kristin Hjorthaug Urstad.

Prosjektgruppen ved UiS består av førsteamanuensis Kristin Hjorthaug Urstad, direktør for Nettop Atle Løkken, førsteamanuensis og leder av ELOS Bjørg Frøysland Oftedal, lektor Venche Hvidsten, lektor Torunn Strømme og administrativ koordinator Mari Linn Larsen.