MENY

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Til høsten kan norske, engelske og spanske sykepleierstudenter benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet er å gjøre studentene tryggere før de skal ta disse i bruk i praksis.

Opplæring i riktig utførelse av praktiske prosedyrer er en sentral og tidkrevende del av sykepleierutdanningen. Derfor har lærere ved UiS sammen med NETTOP-UiS og internasjonale partnere utviklet en interaktiv app som skal gi sykepleiestudenter i Norge, Storbritannia og Spania mulighet til å trene selvstendig på praktiske prosedyrer.

Målet er å gi europeiske sykepleierstudenter et digitalt læringsverktøy som kan forbedre deres kliniske ferdigheter og gjøre dem bedre forberedt til å ta i bruk prosedyrene i praksis.

– Det er særlig viktig at studentene er trygge på prosedyrene før de skal i praksis hvor de må utføre prosedyrene i tillegg til å ivareta pasienter i tidvis stressende eller komplekse situasjoner, forklarer prosjektleder Kristin Hjorthaug Urstad, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS.

Behov for mengdetrening i ferdigheter

Sykepleiestudenter skal mestre prosedyrer som blant annet injeksjoner, stell av operasjonssår og måling av blodsukker og blodtrykk. Den nye appen inkluderer ti ulike prosedyrer, og har flere funksjoner som demonstrasjonsfilmer, utstyrs- og sjekklister, og øvelser som skal hjelpe studentene i egentrening. 

– Det kreves en betydelig mengde trening for å mestre de praktiske prosedyrene. Ved å bruke denne appen får studentene tilgang til sjekklister og demonstrasjoner av korrekt utførelse av prosedyrer, og kan dermed øve på egenhånd eller sammen med medstudenter uten tilsyn av faglærere, sier Urstad.

Appen har også en «stemmeguide» som forklarer steg for steg hvordan prosedyren skal gjennomføres. En nærhets-/lyssensor gjør at studentene enkelt kan gå videre til neste steg, og fremdeles være sterile mens de øver på prosedyren.

Studentperspektivet sentralt i utviklingsfasen

Anne Charlotte Myrvold og Magnus Straume er to av tre studenter ved UiS som har testet og bidratt med brukerperspektiv i utviklingen av appen. Studentene ble rekruttert når de var 1.årsstudenter i 2017 og fullfører sykepleierutdanningen til sommeren.

Studentene forteller at de har bidratt til utvikling av et verktøy de selv hadde hatt behov for, og som vil være nyttig i forberedelser til både praksisstudier og praktisk-muntlige eksamener.

– Flere sykepleiestudenter lager nå selv utstyrs- og sjekklister for de ulike prosedyrene for hånd. Denne appen vil forenkle ferdighetstreningen og spare tid for studentene, sier Straume.

Internasjonalt samarbeid

Appen er utviklet gjennom prosjektet DIGISIM (Development and implementation of a digital Skills Simulation App for European Nursing Education) i samarbeid mellom UiS, University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia med midler fra Erasmus+ Strategiske partnerskap.

Innholdet i appen vil bli tilgjengelig på norsk, engelsk og spansk og er tilpasset hvert lands nasjonale sykepleieprosedyrer. Appen lanseres høsten 2020 og blir tilgjengelig på Google play og AppStore.

Nylig ble appen presentert på internasjonal forskningskonferanse.

Tekst. Cathrine Sneberg
Film: NETTOP-UiS