MENY

Institutt for sosialfag

Institutt for sosialfag er ein del av Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger. Ved instituttet utdannar vi mellom anna barnevernspedagogar og sosionomar.

Barnevernspedagogar og sosionomar må arbeide tett på menneske i alle slags situasjonar i livet. Du må ha eit sterkt engasjement for andre, men samtidig skal du vere ein profesjonell fagperson som andre må kunne stole på. Respekt og integritet er såleis viktige verdiar for desse yrkesgruppene.

Sosialfaglege utdanningar er alltid aktuelle, og du vil få mange utfordringar undervegs. I studia vert det lagt vekt på å knyte den teoretiske og den praktiske kunnskapen saman, og du vil få praktisk trening på potensielle arbeidsplassar.

Institutt for sosialfag tilbyr følgjande utdanningar:
Barnevern – treårig bachelor
Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor
Psykologi - treårig bachelor
Sosialfag – toårig master
European Master in Social Work with Families and Children - toårig master
Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master

Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå

Institutt for sosialfag held til i Kjell Arholms hus på Universitetsområdet. 
Sjå kart

 

Institutt for sosialfag

SMÅ OG STORE: Barnevernspedagogar og sosionomar må arbeide tett på menneske i alle slags situasjonar i livet.