MENY

Forsking ved IMS

Forskinga ved IMS er i hovudsak retta mot dei samfunnssektorane instituttet utdannar personell til. Instituttet har ekspertise på internasjonalt nivå innan ulike fagfelt.

 • Illstrasjon, i bakgrunnen by, i forgrunnen streker og symboler.

  Digitale samfunn

  Korleis påverkar den digitale omveltinga sosialt og politisk? Her forskar me på aktuelle problemstillingar knytt til endringar i politikk og administrasjon, identitet og læring, politiske og sosiale prosesser, forretningsmodeller og sosiale medium.

  Digitale samfunn er tverrfagleg og samlar forskarar frå statsvitskap, sosiologi og medievitskap. I forskinga blir både kvantitativ og kvalitativ forskingsmetode brukt. Les meir på våre engelske sider.

 • K

  Digitale nyhetsagendaer i Skandinavia

  Prosjektet undersøker hvordan nyhetsjournalistikken i det skandinaviske digitale medielandskapet utvikler seg i møte med strukturelle endringer innen teknologi, økonomi og regulering.

 • Fra kinosal hvor det vises film.

  Mediert autentisk virkelighet

  Medieforskerne ved UiS tar for seg en rekke sjangere og dokumentariske framstillinger i sin utforsking av autentisk virkelighet.