MENY

Forsking ved IMS

Forskinga ved IMS er i hovudsak retta mot dei samfunnssektorane instituttet utdannar personell til. Instituttet har ekspertise på internasjonalt nivå innan ulike fagfelt.

  • Illstrasjon, i bakgrunnen by, i forgrunnen streker og symboler.

    Digital Society Research Group

    Digital Society is an interdisciplinary and multi-methodological research group focused on the digital transformation and its social and political implications.

  • K

    Digitale nyhetsagendaer i Skandinavia

    Prosjektet undersøker hvordan nyhetsjournalistikken i det skandinaviske digitale medielandskapet utvikler seg i møte med strukturelle endringer innen teknologi, økonomi og regulering.