MENY

Lanserer bok om samfunnssikkerhet

Interessen for samfunnssikkerhet har vokst i takt med alvorlige hendelser både i Norge og andre steder i verden. Samtidig trenger vi et kritisk blikk på hva samfunnssikkerhet er og kan være, ifølge forfatterne av en ny bok.

I boka Perspektiver på samfunnssikkerhet, som lanseres på Cappelen Damm forlag i Oslo 1. september, presenteres problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet.

– Boka gir et godt grunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale funksjoner i samfunnet, sier professor Ole Andreas Engen.

Han er forfatter av boken sammen med førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke, professor emeritus Preben Hempel Lindøe, professor Kjell Harald Olsen, professor Odd Einar Olsen og førsteamanuensis Kenneth Pettersen. Alle er knyttet til Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS.

Engen mener boka oppsummerer og systematiserer aktiviteten og forskningen som er drevet av samfunnssikkerhetsmiljøet ved SEROS de siste årene.

Boka tar for seg hvordan den politiske interessen for samfunnssikkerhet har vokst, samtidig som den viser at vi trenger et kritisk blikk på hva samfunnssikkerhet er og kan være. Den diskuterer hvordan sikkerhet kan gå på bekostning av andre verdier i samfunnet, hvordan samfunnssikkerhet prioriteres og organiseres, samt hvilke praksiser som utvikles for å skape et tryggere samfunn.

Tekst: Benedicte Pentz

Bokomslag Perspektiver på samfunnssikkerhet

Ny bok fra samfunnssikkerhetsmiljøet lanseres 1. september.