MENY

Metro- og retromannen til kamp

Metroseksuelle menn, de som er opptatt av kropp, klær og design, brer om seg i populærkulturen. Samtidig uttrykker mange en lengsel etter «ekte mannfolk».

Den metroseksuelle mannen dukker opp over alt – i blader, TV-serier og på film. Det siste tiåret har metromannen blitt et betydningsfullt symbol for en ny maskulinitet i norsk populærkultur. Det mener Fredrik Langeland ved Universitetet i Stavanger.

18. desember forsvarer han den første avhandlingen i Norge som har metroseksualitet som hovedfokus.

Jålete Beckham

Hvem er den metroseksuelle mannen? Journalisten og forfatteren Mark Simpson har pekt ut den britiske fotballstjernen David Beckham som et metroseksuelt ikon.

Beckham har brukt sarong, neglelakk, prydet kroppen sin med tatoveringer og fått oppmerksomhet for å skifte hårfrisyre annenhver uke. Han har posert avkledd i homsemagasinet Attitude. Samtidig framstår han som utvetydig heteroseksuell i media.

– Tradisjonelt har fotballmiljøet vært homofobt. Måten Beckham blir portrettert i mediene bryter med tradisjonelle framstillinger av fotballstjerner, sier Langeland.

Gjennom framstillingene av Beckham i media har det blitt tilsynelatende legitimt for menn å være opptatt av moter og kosmetikk.

Den retroseksuelle mannen

I det metroseksuelle menn for alvor bredte om seg i den norske populærkulturen rundt 2005-2006, kom det en motreaksjon.

De retroseksuelle er alt de metroseksuelle ikke er, og de lengter etter en tid da menn var menn. Retroseksuelle menn dyrker kameratskap og øldrikking.

De bryr seg ikke om klær og kosmetikk. Mens den metroseksuelle ønsker å bli sett, vil ikke den retroseksuelle ha oppmerksomhet.

Den metroseksuelle liker oppmerksomhet fra homoseksuelle menn, mens den retroseksuelle er eksplisitt og utvetydig heteroseksuell.

Langeland ser på framveksten av retroseksualitet i populærkulturen på 2000-tallet som et tegn på søken etter trygghet.


Tilbake til det tradisjonelle

– Folk ser etter noen å klamre seg til. Før var en ekte mann en som Fridtjof Nansen, men hvem er han nå? Mange søker tilbake til det tradisjonelle, sier Langeland.

Konflikten mellom den metroseksuelle og retroseksuelle mannen er en konflikt mellom en gammel og en ny type maskulinitet, peker han på. I avhandlingen diskuterer han hvordan de to typene maskuliniteter opptrer parallelt i norsk populærkultur på 2000-tallet og forhandler med hverandre.

Fra metro til retro?

Tittelen på avhandlingen er «Fra metro til retro? Maskuliniteter i norsk populærkultur på 2000-tallet».

Langeland er 34 år og kommer fra Drammen. Fra før av han han master i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen. I arbeidet med avhandlingen har Langeland vært tilknyttet Nettverk for kjønnsforskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS. 

Hovedveileder for avhandlingen har vært Wencke Mühleisen, tidligere professor ved UiS, nå frilans prosjektforsker. Biveileder har vært Anne Gjelsvik, professor ved NTNU.

Se detaljer om disputasen i kalenderen på uis.no.

Fredrik Langeland

Fredrik Langelands avhandling gir ny kunnskap om menn og maskulinitet i norsk populærkultur på 2000-tallet. Foto: Christian Yde Frostholm