MENY

Skal forske på risikokommunikasjon under pandemier fra et kjønnsperspektiv

Hvilken rolle spiller kjønn i kommunikasjonen under en pandemi? Det skal førsteamanuensis Hande Eslen-Ziya forsøke å finne svar på i ett av de to forskningsprosjektene om COVID-19-utbruddet som UiS skal lede.

– Kjønn burde være en kritisk faktor innen risikokommunikasjon, ettersom det er mange kjønnsrelaterte forhold, som vold i hjemmet, arbeidsdeling, tilgang til ressurser og relevant informasjon, sier Eslen-Ziya. 

Hun er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for medie- og samfunnsfag, og fra juni 2020 skal hun lede arbeidspakken som skal forske på risikokommunikasjon under pandemi fra et kjønnsperspektiv. 

Eslen-Ziya setter spørsmålstegn ved hvilken rolle kjønn har spilt under de forholdene verden har stått overfor siden COVID-19-utbruddet, for hvordan menn og kvinner har oppfattet og reagert på informasjonen distribuert av myndighetene. Dette er noe arbeidspakken hun skal lede, vil gå nøye inn på. 

 Oppfatning av risiko kan muligens oppfattes ulikt på tvers av kjønnene som et resultat av flere faktorer. Vi kommer til å gjøre omfattende studier av ulike kjønnsdimensjoner, i arbeidet vårt, forteller Eslen-Ziya. 


Utforsker landsspesifikke variasjoner

Eslen-Ziyas arbeidspakke er en del av forskningsprosjektet “Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak”, som UiS nylig fikk innvilget finansiering til av Forskningrådet

Målet vårt er å forbedre de internasjonale, nasjonale og lokale responsene til COVID-19 og styrke hvor forberedt vi er på krisesituasjoner, gjennom kommunikasjonsstrategier for helserisiko, forteller Eslen-Ziya. 

For å oppnå dette vil forskerne gjøre undersøkelser i Norge, Sverige, Tyskland, Sveits og Storbritannia. 

Det sammenlignende perspektivet vil gjøre det mulig å studere og sammenligne de landsspesifikke variasjonene innen risikokommunikasjon, og hvilke effekter de har hatt, forklarer Eslen-Ziya. 

Prosjektet har allerede lyst ut tre postdoktor-stillinger, hvorav en av dem er knyttet til Eslen-Ziyas arbeidspakke. 
 

Alle arbeidspakkene i prosjektet:  

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik

 

Hande Eslen-Ziya

Hande Eslen-Ziya