MENY

UiS-professor i nasjonalt sikkerhetsutvalg

Professor Siri Wiig ved UiS er medlem av utvalget som skal foreslå nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 27. mars.

I en pressemelding fra Regjeringen går det fram at de framover skal prioritere arbeidet med forebyggende sikkerhet høyt.

– Erfaringer fra hendelser de senere år viser at det er et behov for å tenke nytt på dette området. Oppnevnelsen av Sikkerhetsutvalget er et viktig skritt i retning av et oppdatert og moderne sikkerhetslovverk. Jeg har stor tiltro til at utvalget vil komme opp med et godt lovgrunnlag, og jeg ser fram til resultatet av dette, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Behov for nytenkning
Sikkerhetsutvalget skal ledes av spesialrådgiver Kim Traavik. Sikkerhetsmiljøet og Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger er representert med professor Siri Wiig.

Dagens sikkerhetslov trådte i kraft i 2001. Loven er i hovedsak innrettet på å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet. Virkelighetsbildet har endret seg siden 2001. Samfunnet står i dag overfor et langt mer sammensatt og bredt risiko- og trusselbilde. Det er derfor behov for nytenkning når det gjelder lovreguleringen av forebyggende nasjonal sikkerhet, heter det i pressemeldingen fra Regjeringen. 

I sammensetningen av utvalget er det blant annet lagt til grunn bred sikkerhetsfaglig kompetanse og tung akademisk og juridisk innsikt.

Utvalget skal levere en rapport med lovforslag i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) i løpet av høsten 2016.

Les mer om sikkerhetsutvalget.  

Siri Wiig

MEDLEM: Siri Wiig og utvalget skal levere en rapport med lovforslag i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) i løpet av høsten 2016.