MENY

Jubileumsseminar: Sosialt arbeid og samhandling i perspektiv

Fredag 16. august markerer Institutt for sosialfag at det er 50 år siden de første sosionomene ble uteksaminert i Stavanger. Fagseminaret handler om utvikling, status og framtid for sosialt arbeid i Norge. Se hele programmet og meld deg på her.

Tid: 16.08.2019. Klokken 10:00 - 14:45
Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, Auditorium A1 (trykk for kart)
Målgruppe: er alle med interesse for praksis og forskning innenfor sosialt arbeid. 

Påmelding: Klikk her for å melde deg på (frist 12. august)
Seminaret ledes av Kjell Ursin-Smith.

Program

Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, Auditorium A1
Tid: Fredag 16. august 2019 kl. 1000 – 1445

10.00–10.30 Institutt for sosialfag – dagens situasjon og tanker om framtiden. Einar Engebretsen, Instituttleder

10.40–11.20 Utviklingen av sosialt arbeid som praksisfelt og forskningstema. Irene Levin, professor em. i sosialt arbeid, OsloMet

11.20–11.40 Pause

11.40–12.20 Lovkravet om faglig forsvarlig virksomhet – mulighetsrom eller tvangstrøye i barneverntjenesten. Jo Kittelsen, jurist/master i helseadministrasjon/assisterende direktør i Statens helsetilsyn

12.20–13.00 Sosialt arbeid som tverrfaglig arbeidsfelt – utdanningsbehov og holdningsskaping i arbeidet med å redusere vold mot barn. Geir Sverre Braut, spesialist i samfunnsmedisin, professor ved UiS

13.00–13.45 Enkel lunsj

13.45–14.30 Plenumssamtale: «Sosialt arbeids muligheter og begrensninger i et demokratisk samfunn preget av mangfold». 

Samtalen ledes av sosionom/sosiolog og tidligere fylkesmann Tora Aasland
Paneldeltakere: Geir Sverre Braut, Irene Levin, Jo Kittelsen og Ingunn T Ellingsen, professor i sosialt arbeid UiS.

14.30–14.45 Avslutningshilsen, rektor Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, professor i økonomi

Arrangementskomité: Astrid Lærdal Frøseth, Anne-Grethe Godal, Tora Aasland, Geir Sverre Braut, Kjell Ursin-Smith og Einar Engebretsen.