MENY

Sosialfag først ut med Open Access

Institutt for sosialfag gir ut to av de første Open Access-tidsskriftene på Universitetet i Stavanger (UiS).

Tidsskriftet Journal of Comparative Social Work (JCSW) er et samarbeidsprosjekt mellom de sosialfaglige utdanningene på UiS, Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Nordland (UiN).

Tidsskriftet har blitt publisert siden 2006, og inntil i år har UiN hatt publiseringsansvaret. Nå er stafettpinnen gitt videre til UiS. JCSW er et internasjonalt orientert tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på høyt vitenskapelig nivå.

-Vi ønsker å fremme bidrag, diskusjoner og utveksling av kunnskap knyttet til ulike temaer innenfor sosialt arbeid med et særlig fokus på komparative studier mellom ulike nasjoner, kulturer og kontekst, sier tidsskriftets sjefredaktør, førsteamanuensis Kjersti Ørvig.

I forbindelse med overflyttingen til UiS har tidsskriftet fått ny layout. I det neste nummeret som kommer ut sist i november vil artiklene i tillegg til PDF også bli publisert i EPUB-formatet som gjør det lett å lese artiklene på nettbrett og smarttelefon.

EMM-A Tidsskrift for miljøarbeid har blitt utgitt siden 2011. EMM-A tar mål av seg til å være en publiseringskanal på mange nivå, fra den fagfellevurderte vitenskapelige artikkel via fagartikkelen fra praktikeren til master- og bacheloroppgaver fra studenter. Tidsskriftet har også en seksjon for omtale av relevante bøker som utgis, samt en seksjon for korte leserinnlegg.

Open Access innebærer at forskere gjør sine publikasjoner gratis tilgjengelige på internett. Forfatter beholder rettighetene til publikasjonen, men gir tillatelse til at den kan bli lest, lastet ned, skrevet ut og distribuert videre uten vederlag.

Voksenhånd og barnehånd

-Vi ønsker å fremme bidrag, diskusjoner og utveksling av kunnskap knyttet til ulike temaer innenfor sosialt arbeid, sier sjefredaktør Kjersti Ørvig.