MENY

Torgeir M. Hillestad er ny professor

Torgeir M. Hillestad er tildelt personlig opprykk til professor i psykologi, innenfor området teoretisk og filosofisk psykologi, ved Universitetet i Stavanger.

Hillestads forskning er særlig rettet mot kunnskapsteoretiske og såkalte metavitenskapelige problemstillinger innenfor psykologien, spesielt innenfor områder som avvik og normalitetsforståelse og forutsetninger for menneskelig moraldannelse.

Hillestad er utdannet som psykolog ved Universitetet i Bergen og disputerte samme sted i 2006 for dr. philos. graden med avhandlingen Normalitet og avvik. Forutsetninger for et objektivt psykopatologisk avviksbegrep.

Hillestad har arbeidet som psykologisk rådgiver ved PPT-kontorene i Os og Stavanger. Fra 1990 var han lektor i psykologi ved Sosialhøgskolen i Stavanger og fra 1996 førstelektor i psykologi ved Høgskolen i Stavanger. Fra 2006 har han vært førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger.

Hillestad har publisert en rekke større vitenskapelige arbeider innenfor områdene teoretisk psykologi, moralvitenskap og det såkalte ondskapsproblemet.

Institutt for sosialfag tilbyr et mer reflekterende fordypningkurs på masterstudiet innenfor området avvik og normalitet, ondskap og menneskeverd foruten emne i vitenskapsfilosofi der temaer som moralvitenskap og kunnskapsteori er sentrale. Masterstudiet kvalifiserer til videre doktorgradsutdanning. 

Torgeir Hillestad portrett

Moralvitenskap og det såkalte ondskapsproblemet er blant Torgeir M. Hillestads forskningsfelt. Han er ny professor ved Institutt for sosialfag.