MENY

Støtte til seks forskergrupper ved SV-fakultetet

Fakultetet lyste ut midler til oppretting og videreutvikling av forskergrupper i februar 2020 og har mottatt mange gode søknader.

Ellen og Axel Lunds hus

De seks forskergruppene som er listet under får støtte fra SV-fakultetet for kommende 2-årsperiode.

Forskergruppe

Forskergruppeleder

1. Addiction, Mental health and Wellbeing (AIM-Well at UiS)

Cecilie Schou Andreassen, professor (IS)

2. The Interactionist Cultural Sociology Group

Anders Vassenden, professor (IMS)

3. Research group on populism, anti-gender and democracy

Hande Eslen-Ziya, førsteamanuensis (IMS)

4. lnclusive processes in tomorrow's hospitality workplaces

Tone Therese Linge, førsteamanuensis (NHS)

5. Graduate employment and entrepreneur-ship (GEEP)

Dian Liu, førsteamanuensis (IMS)

6. Sustainable tourism and consumption

Håvard Hansen, professor (NHS)

Hensikten med forskergruppeordningen er å supplere ordningene for programområder og gi støtte til utarbeidelse av søknad om ekstern finansiering. Ordningen gjelder publiseringsprosjekter med minst tre vitenskapelige ansatte hvor lederen har sin hovedstilling på SV-fakultetet.

Ett av kriteriene for å søke om støtte var at publiseringsprosjektet måtte involvere minst én monografi eller tre artikler, planlagt publisert på nivå 1 eller 2 (NSD).

Du finner mer informasjon om ordningen her.