MENY

Institutt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Det er sju institutt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE)

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP)

Institutt for energiressurser (IER)

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM)

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM)

Institutt for matematikk og fysikk (IMF)

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP) 

 

Det tidlegare Institutt for petroleumsteknologi (IPT) vart delt i to med verknad frå 1. januar 2018. Dei nye einingane er Institutt for energi- og petroleumsteknologi og Institutt for energiressursar (se lenkjer over). 

På same måte er det tidlegare Institutt for matematikk og naturvitskap (IMN) blitt til Institutt for matematikk og fysikk og Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (se lenkjer over).