MENY

Institutt for petroleumsteknologi

Det tidlegare Institutt for petroleumsteknologi (IPT) vart delt i to med verknad frå 1. januar 2018.

Du finn dei nye institutta ved å følgje lenkjene under.

Instituttt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) dekkjer fagområda naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon.

Institutt for energiressursar (IER) dekkjer fagområda auka oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.