MENY

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har om lag 2880 studenter og 370 ansatte fordelt på syv institutter.

Illustrasjonsbilde fra laboratorium.

Fakultetet er delt inn i syv institutter:

 

Fakultetet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på både bachelor- master- og doktorgradsnivå, i tillegg til årsstudier. Følg lenkene for å lære mer om våre studietilbud innen ingeniørfag og realfag.

Ledende forskning

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet utfører forskning i verdensklasse på enkelte områder. Våre fremste satsingsområder er petroleums- og offshoreteknologi, samt risikostyring og samfunnssikkerhet. 

Olje og gass

Petroleumsforskningen er et viktig satsningsområde for Universitetet i Stavanger. Historien til den norske oljeindustrien henger tett sammen med historien til oljehovedstaden Stavanger og forskningsmiljøet på Ullandhaug.

UiS har verdensledende forskningsmiljøer innen petroleums- og offshoreteknologi, samt Norges største forskningsgruppe innen petroleumsøkonomi. Les mer om petroleumsforskningen ved UiS på våre forskningssider.

Vår sterke kompetanse på disse områdene var en viktig grunn til at Norges forskningsråd i 2013 la Det nasjonale IOR-senteret til UiS. 

Risikostyring

Risikostyring blir stadig viktigere i mange områder av samfunnet. UiS har verdens største tverrfaglige forskningsmiljø innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet.