MENY

Overgang fra It's learning til Canvas

På lik linje med de fleste andre i UH-sektoren går Universitetet i Stavanger over til ny en ny læringsplattform – Canvas. Dette er en brukervennlig system som gir muligheter både når det gjelder læring og undervisning.

Med bakgrunn i utviklingen som læringsplattformer har hatt de siste årene, har Uninett på vegne av UH-sektoren, tatt en internasjonal anbudsrunde for å finne en plattform som er best egnet til å møte behovene og hjelpe med utfordringene i sektoren.

Resultatet av en vurdering som ble tatt i samarbeid med 20 universitet og høyskoler, ble en gunstig avtale med Canvas, som tilbyr en ny læringsplattform. Dette vil gi tilsatte og studenter ved UiS flere muligheter innenfor undervisning og læring.

Ett av hovedargumentene for å bruke Canvas var at plattformen er svært brukervennlig, samtidig som den gir en rekke nye muligheter for tilsatte og studenter når det gjelder undervisning og læring. Med sine innovative funksjoner vil Canvas være en betydelig bedre støtte for moderne undervisningsformer som satser på studentaktiv læring, og tar i bruk video og fagfellevurderinger i klasserommet. I tillegg er Canvas også lett å integrere med andre programvarer, og kommer med nyttige mobilapplikasjoner til både forelesere og studenter.

IT-avdelingen ved UiS har vært involvert i anskaffelsesprosessen, og skal bistå med informasjon og opplæring for UiS sine 11000 studenter og om lag 1000 tilsatte. Opplæringen skal foregå på flere plan, ved å ta i bruk innhold fra hjelpesider og videoer som finnes på nett, samtidig som å holde kurs og workshops, og vise frem mulighetene som det nye systemet gir.

Mer informasjon om anskaffelsesprosessen finner du på Uninett sine nettsider