Skip to main content

Examen philosophicum EXPHIL100

Emnet introduserer studentene for kritisk tenkning (argumentasjonslære og vitenskapelig tenkemåte) og noen av de mest grunnleggende spørsmålene knyttet til moralsk praksis og menneskesyn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

EXPHIL100

Credits (ECTS)

7.5

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter endt emne skal studentene ha kunnskap om

  • Argumentasjonslære og vitenskapelig tenkemåte.
  • Grunnleggende etiske begreper og teorier.
  • Ulike teorier om menneskets egenart (menneskesyn)

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten kunne

  • Reflektere kritisk og selvstendig rundt problemstillinger knyttet til vitenskap, etikk og menneskesyn.
  • Vurdere styrker og svakheter ved ulike typer argumenter.

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten kunne

  • Argumentere kritisk og selvstendig i henhold til akademiske verdier og normer.
  • Forholde seg reflektert og kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon og etiske utfordringer.
Innhold
Emnet gir en innføring i sentrale filosofiske spørsmål, og foreslåtte svar på disse, innenfor tre tematiske områder:
  • Kritisk tenkning: Spørsmål om hva som kjennetegner gode argumenter og vitenskapelig tenkemåte.
  • Etikk: Spørsmål vedrørende prinsipper for moralsk vurdering.
  • Menneskesyn: Spørsmål om hva som grunnleggende sett kjennetegner mennesket.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ståle Gundersen
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Arbeidsformer

Forelesninger

Seminarer

Selvstudium

Seminarene vil være tematisk knyttet til forelesningene og vil bli lagt opp med utgangspunkt i at disse følges. Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike deler av emnet.

Emneevaluering
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter en studentevaluering etter undervisningsslutt.  
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum (EXPHIL102) 5
Examen philosophicum (EXPHIL101) 7.5
Examen philosophicum (EXP100) 7.5
Examen philosophicum og examen facultatum (EPF100) 7.5
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP100) 7.5
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP101) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto