Skip to main content

Moderne historie HIS165

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1776 til vår egen tid. Det vil bli gitt en gjennomgang av norsk historie, men emnet har hovedfokus på globalhistorie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

HIS165

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Engelsk, Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

 

Etter fullført emne skal studenten

  • ha kunnskap om sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie, deriblant urfolkshistorie historie
  • kunne forklare politiske og sosiale utviklinger, både globalt og i Norge, fra ca 1776

Ferdigheter

 

Etter fullført emne skal studenten

  • skriftlig kunne analysere, tolke og drøfte sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie

Generell kompetanse

 

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • konstruere faglig baserte argument
  • vise analytisk og kritisk refleksjon
Innhold
Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie fra ca 1776. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie, men emnet har hovedfokus på globalhistorie.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave 1/2 A - F Alle.

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på oppgaven er 3500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven.
Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven. Godkjent aktiviteter fra minst 75 % av seminarer.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Peder William Chellew Roberts
Emneansvarlig: Roald Berg
Faglærer: Jonas Fossli Gjersø
Faglærer: Olav Tysdal
Faglærer: Peder William Chellew Roberts
Faglærer: Ole Kallelid
Arbeidsformer
Forelesninger og seminarer. Hvert seminar inkluderer en skriftlig oppgave som skal gjøres ferdig og innleveres til faglærer ved timens slutt.
Åpent for
Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Moderne historie (LHIS165) 15
Moderne historie 1914-2000 (HIS100) 7.5
Nyere historie 1815-1914 (HIS105) 7.5
Moderne historie 1914-2000 (MHIS100) 7.5
Nyere historie 1815-1914 (MHIS105) 7.5
Nyere europeisk historie (HIS130) 5
Nyere norgeshistorie (HIS160) 5
Nyere europeisk historie (ÅHI130) 5
Nyere norgeshistorie (ÅHI160) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto