Skip to main content

Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave MGL2220


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2220

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Forkunnskapkrav
MGL2120 Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet, MGL2121 Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet
MGL2121 og MGL2122
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
FOU-oppgave 1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektskisse til FoU-oppgave, Rettleiing på FoU-oppgåva, Obligatorisk tilstedeværelse
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Åsmund Hennig
Faglærer: Hanne Egenæs Staurseth
Faglærer: Sofija Christensen
Faglærer: Eli Flatekval
Faglærer: Magne Ove Rogne
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto