Skip to main content

Estetiske læringsprosesser MGLA200

Estetiske læreprosesser representerer et læringssyn hvor følelser, intellekt og kropp aktiveres i kollektive utforskinger av fagstoff basert på grunnskolens fag og emner.

Estetiske læreprosesser er erfaringsbaserte knyttet til aktive og utforskende strategier for helhetlig læring.

Estetiske læreprosesser gir kunnskaper om læring gjennom erfaring, opplevelse og kommunikasjon, og dette kan bidra til dybdelæring.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGLA200

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

En kandidat med fullført og bestått emne har kunnskap om:

  • Estetiske læringsformer som refleksjonsgrunnlag for læreprosesser
  • Sentrale estetiske arbeidsmåter og digitale verktøy som kan bidra til dybdelæring

Ferdigheter

En kandidat med fullført og bestått emne kan:

  • Anvende digitale verktøy som estetisk læringsform
  • Legge til rette for dybdelæring gjennom drama som estetisk læringsform

Generell kompetanse

En kandidat med fullført og bestått emne:

  • Kan bidra til kreative og skapende aktiviteter i et lærende fellesskap
  • Kan formidle kunnskaper gjennom estetiske estetisk læringsformer
Innhold
Undervisningen tar utgangspunkt i tema knyttet til skolens ulike fag og tverrfaglige emner. Arbeidet organiseres i grupper av varierende størrelser. Arbeidsformene baserer seg på teaterets og kunst- og håndverksfagets formspråk, virkemidler, forskjellige metoder, verktøy og teknikker.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Deltakelse 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse. Emnet innebærer primært praktiske undervisningsformer. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav.

Kunst og håndverk: digital innlevering på Canvas.

Drama/teater: kort skriftlig refleksjon på 1 side.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Pia Susanne Wall
Emneansvarlig: Berit Aarrestad
Faglærer: Linn Gjerde
Faglærer: Jens Christian Smith Wergeland
Faglærer: Berit Aarrestad
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto