Skip to main content

Digitale dirigentstudier - korps VEK101

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning. Studiet består av tre hovedkomponenter:

 • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Forelesninger, diskusjoner, refleksjonssamtaler, praksis/mesterklasser.
 • Nettbasert forelesningsserie: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må besvare og løse oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.
 • Individuell veiledning av praksis i eget korps: Veiledningen skjer via videosamtale.

En digital, nettbasert forelesningsserie som gjennomføres etter studentens egen fremdriftsplan. Forelesningene er forhåndsinnspilt og studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet helt etter egen tidsplan. Siden videoopptak av praksis er en viktig del av studiet er det en forutsetning at studenten har tilgang til eget korps.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

VEK101

Version

2

Credits (ECTS)

30

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Generell kompetanse:

 • Forståelse av dirigentrollen. Studenten skal kunne anvende vesentlige pedagogiske prinsipper og ulike innstuderingsmetoder. Studenten skal forstå og forholde seg til prinsippene for kommunikasjon og gruppepsykologi når man jobber fra dirigentpodiet.

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha kunnskap om de ulike instrumenter og om hvordan de noteres. Studenten skal kunne gjennomføre en effektiv partituranalyse, med hensyn til aspekter som form, motiv- og temaanalyse og harmonisk analyse.
 • Studenten må ha forståelse for og skal forholde seg på en etisk og profesjonell måte til dirigentens «utenommusikalske» oppgaver - samarbeid med styre, ulike samarbeidspartnere. Studenten skal kunne bidra til å bygge gode korps, ikke bare musikalsk, men også gjennom sitt engasjement i det organisatoriske arbeidet.

 Ferdigheter:

 • Studenten skal være godt vant med grunnleggende dirigenttekniske øvelser og prinsipper, og skal være i stand til å forstå og løse mange dirigenttekniske utfordringer i sitt virke.
 • Studenten skal kjenne til hjørnestenene i korpsrepertoaret, og de ulike korpsbesetningenes særegenheter.
Innhold

Studiet gir studenten en grunnleggende forståelse av dirigentrollen som blant annet omfatter pedagogisk metode, yrkesetikk, kommunikasjon, notasjonskunnskap, faghistorie og repertoar. Studiet omfatter også utøvende aspekter som dirigentteknikk, didaktikk, metodikk og interpretasjon gjennom veiledning av praksis i eget korps. Studiet skal gi korpsdirigenter en plattform for å fungere godt i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig, men også som en musikkfaglig leder i fritidsmusikklivet.

Studiet består av tre hovedkomponenter:

 • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Forelesninger, diskusjoner, refleksjonssamtaler, praksis/mesterklasser.
 • Nettbasert forelesningsserie: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må besvare og løse oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.
 • Individuell veiledning av praksis i eget korps: Veiledningen skjer via videosamtale.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Skriftlig hjemmekesamen, eksamensvideo og praktisk eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig hjemmeeksamen 1/3 Bestått - Ikke bestått
Eksamensvideo (dig) 1/3 Bestått - Ikke bestått
Praktisk eksamen 1/3 Bestått - Ikke bestått

• Skriftlig hjemmeeksamen. Leveres senest 3 uker før praktisk eksamen. 
• Eksamensvideo. Eksamensvideo må være levert senest innen 14 dager før praktisk eksamen. Eksamensvideoen skal bestå av til sammen 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon. Repertoaret velger kandidaten selv, i samråd med faglærer. Videoen skal være filmet slik at man ser dirigentens ansikt godt, dvs. at dirigenten skal være filmet forfra (altså kamera bak ensemblet). 
• Praktisk eksamen med et praksiskorps i Stavanger i forbindelse med siste samlingshelg. Repertoaret skal ha ca. 5-10 minutters varighet og velges i samråd med faglærer. Kandidaten kan bli bedt om å gjennomføre en prøvesituasjon, en gjennomspilling, eller en kombinasjon av disse. Repertoaret velges fra det aktuelle praksisrepertoaret. Dette er det samme repertoaret som blir benyttet under vintersamlingen. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Deltakelse på oppstartsuka og samlingshelg, Godkjent alle oppgaver i forelesningsserien, Semesteroppgave, Praksis i korps
For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav:
 • Deltakelse ved og gjnnomføring av oppstartsuka og samlingshelg i januar.
 • Gjennomført og godkjent alle oppgaver i den nettbaserte forelesningsserien.
 • Innlevert og godkjent semesteroppgave i 1. semester.
 • Gjennomført praksis i eget korps.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jukka Kristian Iisakkila
Studiekoordinator: Ranja Katrin Gärtner
Arbeidsformer

1. semester:

 • Deltakelse ved oppstartsuke i Stavanger (man-fre i midten av august).
 • Digital forelesningsserie, del 1. Nettbasert. Gjennomføres hjemmefra og etter egen fremdriftsplan.
 • Praksis i eget korps. Studenten filmer seg selv og sender inn videopptak. Deretter avtales tid for veiledning, der dirigentlæreren og studenten sammen evaluerer de innsendte videoene. Dette skjer via videosamtale og gjennomføres hjemmefra.
 • Semesteroppgave: Studenten skal presentere en plan for sitt eget korps sin videre utvikling. Planen skal omfatte både musikalske og organisatoriske mål og må omfatte en strategi for gjennomføring. Hjemmeoppgave. Leveres skriftlig.

2. semester:

 • Deltakelse ved praksishelg i Stavanger i januar.
 • Digital forelesningsserie, del 2. Nettbasert. Gjennomføres hjemmefra og etter egen fremdriftsplan.
 • Praksis i eget korps. Studenten filmer seg selv og sender inn videopptak. Deretter avtales tid for veiledning, der dirigentlæreren og studenten sammen evaluerer de innsendte videoene. Dette skjer via videosamtale og gjennomføres hjemmefra.
 • Skriftlig hjemmeeksamen med tilknytning til innholdet i den digitale forelesningsserien.
 • Videoopptak av den hjemmebaserte delen av eksamen. 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon.
 • Eksamenshelg i Stavanger. Studentene skal gjennomføre en prøve og en fremføring med et praksisensemble.
Åpent for
Utøvende musikk - årsstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Ensembleledelse korps (VEK101) 30
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto