Skip to main content

Statistiske metoder i medisinsk forskning 1 BIO907

Repetisjon av grunnleggende sannsynlighetsregning og sentrale sannsynlighetsfordelinger. Grafiske fremstillinger. Bruk av programvare. Epidemiologiske grunnbegrep. Litt om kliniske forsøk. Statistisk teori for estimering, konstruksjon av konfidensintervaller og hypotesetesting. Analyse av pardata og sammenlikning av to utvalg. Regresjonsanalyse. Introduksjon til variansanalyse. Statistiske fallgruver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BIO907

Version

1

Credits (ECTS)

5

Semester tution start

Vår, Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Vår, Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal man kunne bruke grunnleggende statistiske metoder for å analyserer data. Man skal vite hvordan analysene utføres i relevant programvare, og man skal vite hvilke metoder som er relevante å bruke i ulike situasjoner.
Innhold
Repetisjon av grunnleggende sannsynlighetsregning og sentrale sannsynlighetsfordelinger. Grafiske fremstillinger. Bruk av programvare. Epidemiologiske grunnbegrep. Litt om kliniske forsøk. Statistisk teori for estimering, konstruksjon av konfidensintervaller og hypotesetesting. Analyse av pardata og sammenlikning av to utvalg. Regresjonsanalyse. Introduksjon til variansanalyse. Statistiske fallgruver.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
En innføring i statistikk.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Individuell hjemmeoppgave 1/1 2 Uker Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jan Terje Kvaløy
Faglærer: Ingvild Dalen
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Bjørn Henrik Auestad
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Forelesninger, øvinger, datalab. Emnet undervises ved kapasitet og behov.
Åpent for
Åpent for PhD-studenter som har fagbakgrunn innen medisin og helsefag. PhD-studenter med fagbakgrunn som master i teknologivitenskap/siv.ing. eller annen realfaglig bakgrunn som inneholder emner i statistikk, har ikke adgang til å ta eksamen i kurset.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto