Skip to main content

Statistiske metoder i medisinsk forskning 2 BIO908

Videregående tema i statistikk som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og forløpsanalyse, inkludert Cox-regresjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BIO908

Version

1

Credits (ECTS)

5

Semester tution start

Vår, Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Vår, Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal man kunne bruke statistiske metoder som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og grunnleggene metoder innen forløpsanalyse for å analysere data. Man skal vite hvordan analysene utføres i relevant programvare, og man skal vite hvilke metoder som er relevante å bruke i ulike situasjoner.
Innhold
Videregående tema i statistikk som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og forløpsanalyse, inkludert Cox-regresjon. Lese og presentere statistiske forskningsresultater. Bruk av relevant programvare.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BIO907 Statistiske metoder i medisinsk forskning 1
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Individuell hjemmeoppgave 1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)
Faglærer: Bjørn Henrik Auestad
Faglærer: Ingvild Dalen
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Emneansvarlig: Jan Terje Kvaløy
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, datalab.

Emnet undervises ved kapasitet og behov.

Åpent for
PhD studenter i medisin og helsefag. Andre kan vurderes etter søknad.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennomskjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto