Skip to main content

Avslutningsseminar DLV125

Seminaret skal gi en forberedelse til avslutningen av ph.d.-utdanningen ved Fakultetet ved utdanningsvitenskap og humaniora, med fokus på stegene fra innlevering av avhandling til gjennomføring av disputas.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

DLV125

Credits (ECTS)
Semester tution start

Vår, Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Vår, Høst

Language of instruction
Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene:

Kjenne til formelle prosedyrer knyttet til levering av avhandlingen

Kjenne til mulige utfall av komiteens vurdering og konsekvenser av disse

Ha innsikt i prøveforelesningens og disputasens form

Reflektere over disputasen som offentlig forsvar for og samtale om avhandlingen

Innhold

Kurset består av en veksling mellom informasjon om formelle aspekter ved innlevering av avhandlingen og belysning av disputasen som en muntlig form og genre. Et sentralt poeng på seminaret er å forberede ph.d.-kandidatene på innlevering av avhandlingen, mulige utfall av komiteens vurdering og disputasen som form og offentlig samtale.

Ph.d.-kandidaten skal etter seminaret være trygg på prosedyrer og formelle aspekter ved innlevering av avhandling, komiteens vurdering, prøveforelesning, disputas og kreering.

Forkunnskapkrav
Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultetet for Utdanningsvitenskap og humaniora og som er i ferd med å levere avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Deltaking 1/1 Bestått - Ikke bestått

Seminaret er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75 % oppmøte
Godkjent seminar forutsetter tilstedeværelse i minimum 75 % av kursdagen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jeanette Rollheim
Faglærer: Ulrich Dettweiler
Arbeidsformer
Diskusjoner, informasjon, eksempler.
Åpent for
Lesevitenskap - Ph.d. Utdanningsvitenskap - Ph.d.
Emneevaluering
Evalueringsskjema sendes ut etter gjennomført seminar, iht. UiS' kvalitetssikringsrutiner.
Litteratur

Anbefalt leseliste:

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger (13.6.2020)

Studieplan for ph.d. i utdanningen ved UH-fakultetet

Veiledende standard for ph.d.-avhandlinger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Skjema for medforfattererklæringer

Søknad om godkjenning av opplæringsdel

Sjekkliste for habilitetsvurderinger

Habilitetserklæringsskjema

Søknad om å få avhandlingen bedømt for graden ph.d.

Pressemeldingsskjema

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Kriterier for evaluering av en ph.d.-avhandling

Prosedyre for disputasens gang (ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora), ved regulære disputaser og ved digitale disputaser, samt i tilfelle force majeur-situasjon

Tips fra Attende (trykkeriet)