Chamber music competition 2023

All students in classical music are hereby invited to participate in the Faculty of Performing Arts annual chamber music competition on March 23rd. Audiences are welcome.

Published Updated on

Vinnerne av Skjeies kammermusikkstipend 2022
Winners of Skjeies chamber music scholarship 2023: Flute trio with piano consisting of Elias Mursula, Cecilia Rospigliosi Salazar, Laura Lovišková and Kristin Hjellset. Percussionensamble consisting of Lars Ivar Thorkildsen, Tomas Carl Bruno Björn, Elvin I. Berg and Øyvind Johansen

Welcome to the Faculty of Performing Arts' annual chamber music competition. The competition takes place on March 23rd at 13:00-17:00 in the Eikenes Hall. It is free and open to the public.

Registration for the faculty's chamber music competition 2023

Registration form can be found here. We encourage all ensembles to sign up! The registration must include the name of the ensemble, contact person and repertoire for the competition. Send notes/score for the whole repertoire on an email to music-dance@uis.no

Registration deadline is March 15th.

  • Prize: 25.000 kr
  • Concert assignments may be awarded to the winner

Statutter for kammermusikkonkurransen (only in Norwegian)

Les mer om hvem kan melde seg på, repertoar og kunngjøring av resultat.

Universitetets julekonsert 2019. Foto: Olav Bjånes

Fakultet for utøvende kunstfag (UK)
Universitetet i Stavanger

§ 1: Fundament og begrunnelse

Kammermusikkonkurransen er initiert av Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS og avholdes årlig i vårsemesteret. Konkurransen er innstiftet for generelt å stimulere til kammermusikkaktivitet på høyt nivå, og for især å oppmuntre til dannelsen av og langsiktig arbeid i og med faste/permanente ensembler.

§ 2: Drift

Konkurransen drives av en komité og et sekretariat knyttet til UKs administrasjon.

§ 3: Pris og premiering

Fakultet for utøvende kunstfag tildeler diplom og prispenger til mellom ett og tre vinnerensembler. Konkurransejuryen bestemmer om prispenger i sin helhet tildeles ett vinnerensemble som én pris samlet, eller deles opp i flere. Prisen(e) deles ut til ensembler, ikke enkeltmusikere. Det forventes at vinnerensemble deltar på Fakultetets avslutningsseremoni, som normalt finner sted i mai måned. Det kan i tillegg også tilkomme konsertoppdrag som en del av premien. Konkurransejuryens avgjørelse er endelig og kan ikke overklages.

§ 4: Berettiget deltakerkategori

Med kammermusikk forståes et ensemble med mellom 2 og ca. 10 musikere. For duoer oppfordres det til å velge repertoar der begge musikere har en likeverdig musikalsk rolle, heller enn et typisk solorepertoar med en soliststemme og en akkompagnatør.

Ensembler må under konkurransen fremstille seg uten dirigent.

§ 5: Søkernes tilhørighet

I regelen skal samtlige medlemmer av ensemblet være studenter ved UK i minst halv tid (30 studiepoeng). Likevel åpnes det for en viss andel eksterne medlemmer – tilsvarende ett av fire i en kvartett, det vil si én fjerdedel. Søknad om medvirkning for eksterne medlemmer må sendes inn i forbindelse med påmelding. Det må da også redegjøres for hvilken musikalsk rolle eksterne medlemmer har i ensemblet.

§ 6: Konkurranseform

Konkurransen gjennomføres i form av en åpen konsert der programmet er forhåndsbestemt og annonsert på grunnlag av påmeldingene.

§ 7: Repertoar og konkurranseprogram

Ensemblene melder seg på med et repertoar på ca. 20 til 25 minutters varighet innen kunngjort frist. Det oppfordres til å melde seg på med et repertoar som også kan demonstrere formdannende evne i for eksempel flersatsige eller sykliske verk.

Ett ferdigutskrevet eksemplar av note/partitur til hele repertoaret leveres til studiekoordinator på klassisk, Anne Siri Norland. Dette skjer i forbindelse med påmelding.

§ 8: Juryens sammensetning og kunngjøring av resultat

Juryen består av en bredt sammensatt gruppe av 6 instrumentallærere, avdelingsleder for klassisk, i tillegg til en sekretær (en fagadministrativ representant fra UK). Juryen skal gjenspeile mangfoldet ved avdeling for klassisk musikk; både faglig, kjønns- og aldersmessig. Juryen skal ha en leder, utpekt av avdelingen. Juryen beslutter resultat gjennom simpel flertalls-avgjørelse. I tilfellet av uenighet i juryen, har juryleder dobbeltstemme.

Juryen treffer sin avgjørelse i et jurymøte umiddelbart etter og samme dag som konkurransen. Straks resultatet foreligger, kunngjøres det av juryens leder først muntlig, dernest via elektroniske medier.

Read more about the Faculty of Performing Arts at UiS