2599 persons

Elina Sofie Christ Borg Björnström

Seniorkonsulent

Rosa Cam Andrade

HR-rådgiver

Øyvind Beguia Hustoft

Rådgiver

Guzman Cruz Rodriguez

Senioringeniør

Anette Bergsaker Magnussen

Renholder

Eirik Østensjø Solaas

Førstekonsulent

Bjørg Egeland Madland

Universitetslærer II / praksisveileder

Maria Ravndal

Universitetslektor i sykepleievitenskap

Martha Hanssen

Stipendiat i samfunnssikkerhet

Solveig Helleren

Stipendiat i petroleumsgeovitenskap

Mikkel Magnus Thørrisen

Førsteamanuensis II i helsevitenskap

Monica Charlotte Lyngnes

Universitetslærer II / praksisveileder

Todor Kesarovski

Universitetslektor i byplanlegging

Geir Ludvigsen

Driftstekniker

Sylvelin Öster-Foldøy

Stipendiat i ansvarlig lederskap

Torhild Borlaug

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap mot jordmorfag

Ravishankar Bhaskarrao Borgaonkar

Førsteamanuensis II i Network Security

Tone Njølstad Slotsvik

Universitetslektor i samfunnssikkerhet

Marjan Shamsi

Research Fellow

Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg

Universitetslektor i PPU

Thorsten Bjerre Sørensen

Universitetslektor i spesialsykepleie - anestesi

Anja Mansrud

Førsteamanuensis i arkeologi

Enrico Pollarolo

Universitetslektor i matematikk

Anne Marit Panengstuen

Styreleder