Skip to main content
519 persons

Anne Marit Alvær Johansen

Universitetslektor

Anna Lange Moi

Stipendiat

Njord Aronsen Solberg

Fastlønnet assistent (1089)

Charlotte Alexandra Wrigley

Postdoktor

Jørn Harald Heinrich Steen

Førstekonsulent

Trond Hadland

Førstekonsulent

Hege Høivik

Førstekonsulent

Radel James Eumague Gacumo

Stipendiat

Matthew Robert Holmes

Postdoktor

Esther Edo Agustin

Ekstern uten utbetaling

Carina Dillner

Førstekonsulent

Merete Haugstad

Stipendiat

Henrik Kristiansen Gulland

Ekstern/prosjekt

Niels Wilde Langballe

ekstern uten lønn

Narges Ranginkaman

Stipendiat

Eirin Holberg

Ekstern uten utbetaling

Dmitrijs Porsnovs

Stipendiat

Martin Tronstad Schau

Timelønnet studentassistent

Selina Eckhoff Hamadi

Stipendiat

Yulia Osovtsova

Stipendiat

Therese Deocampo Pigott

Professor II

Maja Helene Dahle

Timelønnet vit. assistent

Gunita Gurveer Kaur Mudhar

Stipendiat

Charlotte Pannicke

Førsteamanuensis