Skip to main content
104 persons

Espen Iden

Timelønnet universitetslektor

Robin Gaarder Reese

Ekstern uten utbetaling

Helge Lindrup

Ekstern uten utbetaling

Eilin Sandsmark

Rådgiver

Oleksandr Ryndyk

Ekstern foreleser

Anne Brit Hatleskog

Ekstern foreleser

Meltem Yilmaz Sener

Ekstern foreleser

Ola Berge-Vestvik

Førstekonsulent

Cathrine Bjordal Tholo

Førstekonsulent

Silvia Maria Serra de Gayeta Johnson

Ekstern uten utbetaling

Tina Merete Jåsund Løland

Rådgiver

Sigbjørn Rydland Jårvik

Studentprest

Christopher Bjarmann-Simonsen

Førstekonsulent

Astri Laland

Rådgiver

Mette Helene Høgsand

Seniorkonsulent

Joanne Teresa Taylor

Rådgiver innen Digital Design og Illustrasjon

Eilef Johan Gard

Seniorrådgiver

Magdalena Maria Brekke

Seniorrådgiver

Masoumeh Shahverdi

Førsteamanuensis

Torill Lovra

Ekstern foreleser

Maj-Elin Heigre

Ekstern

Franziska Maria Vogler

Avdelingsingeniør

Gloria Orri Sancha

Avdelingsingeniør

Olga Fagerland

Rådgiver

Michaela Skender Sivertsen

eksterm gjesteforelser

Mona Heimdal

Rådgiver

Elias Conde Pais

Rådgiver

Anne Marit Aspenes

Rådgiver