Skip to main content
125 persons

Magnus Roald Martinussen

Dosent

Aslaug Mikkelsen

Professor

Bård Misund

Professor

Ola Kvaløy

Dekan

Thorvald Fjæra Gundersen

Doktorgradskandidat

Celine Kirkeby

Timelønnet studentassistent

Sofie Krigsvoll

Timelønnet studentassistent

Arvind Upadhyay

Førsteamanuensis

Kenn Steger-Jensen

Ekstern sakkyndig

Eystein Saxe Lysholm

Førstekonsulent

Milos Novovic

Timelønnet Førsteamanuensis

Hanna Bu Kvaløy

Timelønnet forskningsassistent

Maren Rege

Timelønnet forskningsassistent

Kristine Gullhav Hansen

Førsteamanuensis

Iris Caroline Stuart

Timelønnet professor

Hongyan Shi

Førsteamanuensis

Ola Barkved

Universitetslektor

Anne Lin Brobakke

Seniorrådgiver

Ingeborg Caroline Foldøy Solli

Førsteamanuensis

Tarjei Mandt Larsen

Førsteamanuensis

Bernt Arne Ødegaard

Bernt Arne Odegaard

Irene Eline Kengen

Stipendiat

Simone Valerie Häckl-Schermer

Assistant Professor

Hong Huang

1017 Stipendiat

Kristi Bjørnes Skeie

Stipendiat

Leyla Angélica Sandoval Hamón

Guest researcher

Rudresh Pandey

Stipendiat

Xiangyu Quan

Stipendiat