2 articles
Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

How is thinking related to behavior?

The Cognitive Lab provides the natural sciences with a meeting place for the health sciences...

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smart city research

Creating a smart city requires joint efforts of city planners, technologists, energy experts, social...