Skip to main content
2 articles
Vi har åpnet Energilaben! Vårt nye utendørs energilaboratorium for produksjon av fornybar energi fra sol og vind, med batterier som lagrer strøm, driftet av Future Energy Hub. Foto: Mari Løvås

Wind turbine and solar cells on campus

Spring of 2019, a wind turbine was lifted into place and installed on the Ullandhaug campus.

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smart city research

Creating a smart city requires joint efforts of city planners, technologists, energy experts, social