3 articles
Kunstinstallasjon med hvite og en grønn trekant på Ivar Langens hus.

Smart art: towards a new practice for art and the artist's role in society

Stavanger Municipality, UiS, and NTNU are establishing an interdisciplinary collaboration that will...

Illustrasjon næringsliv/økonomi

Stavanger AI Lab – collaboration

Stavanger Artificial Intelligence Laboratory (Stavanger AI Lab) connects researchers, educators and...

19 forskere samlet foran storskjerm med smartby-presentasjon

Smart sustainable cities research network

This research network performs interdisciplinary research for smart sustainable urban development...