Skip to main content
1 articles
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021

Learning Environment Committee meeting 16.11.2022

Wed. 16.11.2022

12:00-15:00

Hybridmøte (styrerom og nettmøte)
AR T-401 (Styrerom)