Skip to main content
4 articles
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021

Learning Environment Committee meeting 16.02.2022

Wed. 16.02.2022

12:00-15:00

Hybrid: Online
KA A-146, Kjell Arholms hus
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021

Learning Environment Committee meeting 25.05.2022

Wed. 25.05.2022

12:00-15:00

Hybridmøte (styrerom og nettmøte)
AR T-401 (Styrerom)
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021

Learning Environment Committee meeting 14.09.2022

Wed. 14.09.2022

12:00-15:00

Hybridmøte (styrerom og nettmøte)
AR T-401 (Styrerom)
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021

Learning Environment Committee meeting 16.11.2022

Wed. 16.11.2022

12:00-15:00

Hybridmøte (styrerom og nettmøte)
AR T-401 (Styrerom)