Skip to main content
2488 persons

Kjartan Kloster Osmundsen

Ekstern

Nadya Sandsmark

Førstekonsulent

Andreas Østbø Fidjeland

Julia Horn

Studentambassadør

Dr. Fiona Kyle

Jan Frijters

Professor

Didrik Efjestad Fjereide

Overingeniør

Mohammad Hossein Nafisifard

Stipendiat

Malin Knutsen Glette

Postdoktor

Terje Ogden

Professor II

Susana Estopina Duran

Ekstern u/lønn

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator ved Institutt for kultur- og språkvitenskap

Cesilie Mørch Olsen

Ekstern u/utbetaling

Hilde Bratteng Stensland

Ekstern uten utbetaling

Geir Dag Hansen

Ekstern

Tord Aarø

Fastlønnet student assistent (1423)

Elisabeth Lovise Langleite Jensen

ekstern uten lønn

Sajjad Yousefi Oderji

Ekstern uten utbetaling

Jie Cao

Ekstern uten utbetaling

Mohammad Shamsaddini Negari

Fastlønnet student assistent (1423)

Jairo Alexander Diaz Lopez

Fastlønnet student assistent (1423)

Sigbjørn Slettebø

Fastlønnet student assistent (1423)

Danial Gorgani

Fastlønnet student assistent (1423)

Vebjørn Sundal

Fastlønnet student assistent (1423)

Guizhou Wang

Ekstern uten utbetaling

Bilal Zahid

Fastlønnet student assistent (1423)

Zahra Behjat

Fastlønnet student assistent (1423)

Kathrine Fredheim

Ekstern u/utebtaling