Skip to main content

Management and employees

Center management and all employees at Centre for learning emvironment.

Publisert: Endret:

Centre management team

51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Senterleder
51833050
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51832953
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Kontorsjef
51831194
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Porsgrunn
Kontorsjef
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51832935
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis
51833096
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver

Media contact

51833096
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver

Communication

51831410
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51832964
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Porsgrunn
Seniorrådgiver
Lesesenteret/Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministration SLF
Rådgiver
51833096
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51832898
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver

Administration

51833531
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Seniorrådgiver
51832960
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Division of Organisation and InfrastructureFinance DepartmentSection for Salary and Travel Expenses
Seniorkonsulent
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51834530
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationFaculty Administration UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Seniorkonsulent

Academic staff

51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Universitetslektor
51831336
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Postdoktor
51831339
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51831330
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51832909
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Ekstern uten utbetaling
51833208
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51831456
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51831128
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Forsker
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis
51832966
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
51831820
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51832947
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Universitetslektor
51833698
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Universitetslektor
51833709
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Professor
51832968
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
51832969
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51832930
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51831332
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51832971
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51832920
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Ekstern
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Dosent
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis
51832584
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in EducationAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Stipendiat
51832935
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis

Visiting academics

Gangstø ressurssenter
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Universitetslærer
51832916
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
University of Jyväskylä, Finland
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor
Terje Ogden
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Professor II
University of Bath, England
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor II
University of Applied Sciences Upper Austria, Østerrike
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Professor II
University of Jyväskylä, Finland
Faculty of Arts and EducationNorwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Førsteamanuensis II