Skip to main content

Thierry Laupretre

Head of Board

Thierry Laupretre
Aker BP
Publications
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bøker og kapitler
  • Formidling
  • Kunstnerisk produksjon
  • Kommersialisering
  • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway