Student innovation og entreprenourship

Har du som student en idé eller forretningsplan du ønsker å realisere? UiS har flere enheter, ressurspersoner og kontaktnett som kan være til hjelp.

Published Updated on

<em>Universitet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.</em> 

UiS har en egen studentinkubator, som åpnet under innovasjonsfest 2017.

Senter for entreprenørskap

Senter for entreprenørskap (SFE) jobber med å styrke utdanningstilbudet og interessen for nyskaping og innovasjon ved UiS, og med å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forskning og næringsliv i regionen.

måltidets hus
Senter for entreprenørskap har kontor i Måltidets hus, fjerde etasje, i nærheten av Validé og studentinkubatoren Level-up. 

Målsettingen til senteret er gjennom ulike tiltak å bidra til styrking av utdanningstilbudet og interessen for nyskaping og innovasjon ved Universitetet i Stavanger i vid forstand. Aktuelle tema eller fagområder kan være entreprenørskap og forretningsplan, sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og ulike typer av innovasjon ved Universitetet i Stavanger. 
 
Senteret arbeider også for å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forskning og næringslivet i regionen. 
 
Senter for entreprenørskap samarbeider nært med Senter for innovasjonsforskning. Midlene til opprettelse og drift av begge sentrene har sitt utspring i den generøse donasjonen fra familien Gjedebo. Begge sentrene rapporterer til samme eksterne styre. 
 
Senter for entreprenørskap er tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning. Kontoret er i Måltidets hus, fjerde etasje i nærheten av Validé og studentinkubatoren Level-up. 
 
Senter for entreprenørskap disponerer også Paviljong 13 til studentaktiviteter og ulike arrangement. Huset er opprinnelig gamle Sør-Fogn skole fra 1876, og er plassert nært hovedinngangen ved Arne Rettedals hus. 
 
Det er i hovedsak studentforeningen Start UiS som til daglig holder til i skolehuset, eller Start UiS-huset, som de selv har "døpt" det. Her blir det holdt kurs og seminar rettet mot studenter. I tillegg har enkelte studentbedrifter mulighet for å arbeide her. Interesserte må gjerne ta turen innom! 

Studietilbud i entreprenørskap og innovasjon 

Her finner du våre studie- og emnetilbud som dreier seg om entreprenørskap og innovasjon.

Minnah F. Haniffa (foto: Mari Løvås)
Minnah F. Haniffa er leder for senter for entreprenørskap (foto: Mari Løvås)

Universitetet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.

Hvis du har spørsmål angående innovasjon og entreprenørskap, ta kontakt med daglig leder for senter for entreprenørskap. 

Epost: minnah.f.haniffa@uis.no   

Tlf: 51 83 29 96 | 936 04 286 

Oversikten over emneporteføljen ved UiS innenfor entreprenørskap og innovasjon er ikke uttømmende. Merk at endringer kan forekomme.

Følgende emner relatert til entreprenørskap og innovasjon er åpne for alle kvalifiserte studenter ved UiS: 

Oversikt undervisning i dag – Innovasjon og entreprenørskap  
*   Fra studieplanen 2019-20. Andre fag kan komme til fra høsten  
** Kun emner hvor temaet inngår i tittelen fremkommer. Andre fag kan dekke deler av temaene  

Bachelor    
HHUiS  BØK385 Entrepreneurship and Business Plan  
    
TEKNAT  ING200 Ingeniørfaglig systememne – Teknologiledelse  
    
SV  BFJ302 Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap  
  BRL370 Adventure Tourism and Entrepreneurship  
    
UK  BAM321 Refleksjon og entreprenørskap II  ENT321  Entreprenørskap for musikere, open for utøvande musikk bachelor  
    
Master    
HHUiS  MØA106_1 - Developing and Marketing Innovations  
  MØA305_1 - Innovation Studies  
  MØA315_1 - Economics of Innovation  
  MØA416_1 - Management of Innovation  
  MØA415_1 - Knowledge-based entrepreneurship  
  TEKNAT     OFF630_1 - Technological Innovation and  Entrepreneurship  
SV  MEN260_1 - Responsible innovation and entrepreneurship  
  MHR106_1 - Service Innovations and International Entrepreneurship  
UH    MUT200_1 - Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole  
    
PhD    
HHUiS  PHD415 - The Role of Universities in Innovation and Regional Development  
  DSV610 - Quantitative Research Methods in Innovation Studies  
TEKNAT  TN910_1 - Innovasjon og prosjektforståelse  
    
EVU  E-BAC001_1 - Tjenesteinnovasjon og servicedesign  
  E-MBA250_1 - Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling  

Start UiS 

Studentorganisajonen Start UiS jobber for å skape nysgjerrighet og begeistring rundt innovasjon og nyskaping på UiS, samt å hjelpe studenter ta steget ut og starte egen bedrift.

høyhælte sko (Foto: Elisabeth Tønnessen)
Tidligere medlem i Start UiS, Renate Fossmark Pedersen, var med å utvikle støtdemping til høyhæla sko. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Start UiS er et av i alt 20 lokallag i studentorganisasjonen Start Norge.

Som studentorganisasjon er all aktivitet basert på frivillig arbeid av studenter ved lærestedet. Samtidig arbeider de aktivt med ulike enheter og organisasjoner ved Universitetet i Stavanger. Organisasjonens overordnede mål er å motivere til nyskaping primært blant studenter, men også blant forelesere/forskere ved UiS. 

Start UiS samarbeider med UiS's Senter for entreprenørskap og har hatt stor aktivitet de siste årene. Et viktig årlig arrangement i regi av Start Norge er Venture cup. Start UiS har arrangerer hvert år lokal finale og har flere ganger vært vertskap for den regionale finalen i Venture cup - region sør-vest. I 2006, 2011 og 2014 var Start UiS vertskap for den nasjonale finalen i Venture cup hvor studenter fra UiS de siste årene har gjort det veldig bra. 

Lokallaget har også sterke krefter bak seg, og får god støtte fra det lokale næringslivet, og viser at de kan gjennomføre og nå de mål de har satt seg. 

I tillegg har Start UiS vært primus motor for Engasjert-uken ved UiS, et årlig arrangment i samarbeid med StOr som har som mål å infomere og engasjere studenter ved UiS til å ta en aktiv del av studentlivet som ikke er rent faglig. 

Start UiS jobber sammen med Senter for entreprenørskap for å utvikle tilbudet innenfor entreprenørskap for studentene ved UiS. 
 
Vil du vite mer?

Start UiS på Facebook

Start UiS nettside

Gründerskolen 

Gründerskolen tilbyr 30 studiepoeng innen entreprenørskap, som du tar i en kombinasjon av teori og praksis i verdens beste innovasjonsmiljøer på sommeren. Søknadsfrist 15. oktober.

Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter og høgskoler i Norge. Programmet er i regi av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. 

Det første kullet i 1999 bestod av seks studenter, men i de siste årene har opptil 150 studenter årlig deltatt på Gründerskolen. Målsettingen er å gi studenter kunnskap om og erfaring med internasjonal forretningsutvikling, med fokus på høyteknologiske oppstartsbedrifter. 
 
Gründerskolen gir 30 studiepoeng og er godkjent for støtte fra Lånekassen. Programmet består av fire emner: introduksjonskurs på 5 studiepoeng, to 10-poengsemner som omfatter selve utanlandsoppholdet ved de ulike samarbeidsuniversitetene i utlandet, og et siste 5-poengsemne som består av to seminarer og en skriftlig oppgave. 
 
Gründerskolen gjennomføres i hovedsak om sommeren, og studiestedene som tilbys er i San Francisco, Boston, Toronto, Singapore eller Houston. 
 
Introduksjonskurset for Gründerskolen blir gjennomført i løpet av vårsemesteret med obligatoriske samlinger i Oslo. Emner ved UiS som etter søknad kan gi fritak for introduksjonskkurset er Knowledge-based Entrepreneurship ved Handelshøgskolen på UiS og Teknologisk innovasjon og entreprenørskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 
 
Gründerskolen er eit godt tilbod til masterstudentar ved UiS som har interesse innenfor området. For eventuelle godskriving av programmet inn i eksisterende studieprogram ved UiS må dette avklares med studiekoordinator ved de enkelt program etter spesiell søknad. Merk at de fleste studentene fra UiS som har deltatt på Gründerskolen har tatt dette som et tillegg til studiet de følger ved UiS. 

Søknadsfrist er 15. oktober. 

Studieinnhold

Denne teksten skal inn i faktaboksen "studieinnhold" over

Studieinnhold

  • Arbeidspraksis og studier
  • 10 uker i utlandet på sommeren
  • Internasjonal erfaring
  • For studenter fra alle fagfelt
  • Unikt faglig og sosialt nettverk
  • 30 studiepoeng
  • Støttet av Lånekassen

LevelUp

Er du student og ønsker å drive din egen virksomhet, eller bli med på noen andre sitt gründerprosjekt?

Torbjørn Røe Isaksen ble begeistret for vendemadrassen som Elen Haugs Langvik i Tidewave, sammen med fire andre tidligere UiS-studenter, har utviklet til helsesektoren. Foto: Asbjørn Jensen

LevelUp sitt mål er å gjøre entreprenørskap til en reell karrierevei for studenter ved UiS.

Tilbudet er bygget opp rundt en forståelse av at samarbeid, personlig engasjement og evne til problemløsing er nøkkelen til å lykkes som gründer.

LevelUp har ingen opptakskomité eller konkurranse mellom deltakerne. Tilbudet er gratis, og forutsetningen for å være fast tilknyttet inkubatoren er vilje til å dele og hjelpe på tvers av prosjektene i inkubatoren  

Deltakelse i LevelUp er en prosess som hjelper deg å finne din tilnærming til gründerskap.

Vi har delt prosessen inn i fire nivåer som representerer ulike stadier i gründerskapet, fra nysgjerrighet til etablert virksomhet. 

Level 1Level 1 er for alle studenter som er nysgjerrig på gründerskap, og krever ingen formell avtale eller tilknytning til LevelUp. 
Ønsker du å finne ut om dette er noe for deg, leter etter noen å starte opp sammen med, eller vil orientere deg i mulighetene som finnes, er det bare å stikke innom oss. Her møter du etablerte grundere, fasilitator og mentorer i Gnist - studentenes egen mentortjeneste for gründere. 
Level 2Level 2 er den offisielle terskelen til gründerskapet. 
Vi signerer en enkel inkubatoravtale som blant annet åpner døren til bruk av våre 3D printere og Validé sine gratistjenester, finansiering og arrangementer. Med inkubatoravtale blir du med i LevelUp Forum, der alle hjelper hverandre på tvers av prosjekter og selskap.   
Level 3Level 3 betyr at prosjektet er konkret og etablert med jevn fremdrift. 
Her er det mulig å få eget nøkkelkort til inkubatoren, slik at du kan komme og gå utenom åpningstidene. 
Level 4Level 4 er fasen der prosjektet har blitt verifisert av reelle kunder med betalingsvilje. 
Det kan være dine første salg eller samarbeidsavtale med en kundebedrift. Vi har noen få kontorer tilgjengelig for prosjekter i denne fasen. 

LEVELUP FORUM 

Alle tjenestene i LevelUp er gratis, og sentralt i tilbudet er deltakelsen i LevelUp Forum. Alle som har inngått inkubatoravale deltar i den ukentlige samlingen der det er mulig å gi og få hjelp med store og små problemstillinger som oppstår i prosjektene. 

PRAKTISK INFORMASJON 

Lokasjon  
Måltidets Hus, bygg i8, 4.etg, Richard Johnsens gate 4, Innovasjonspark Stavanger  
Sett inn lenke til interaktivt kart 

Åpningstider 
8-16 mandag - fredag  

Møtebooking  
Ta kontakt for et møte 

Kontaktinfo  
levelup@uis.no  
51831000 

Venture Cup

Venture Cup er ein forretningsplankonkurranse starta av McKinsey & Co. Konseptet har vore nytta i fleire land i Europa, og arrangerast no i Noreg, Sverige, Danmark og Finland. Venture Cup har vore i Noreg sidan 1999.

Start Noreg har hatt ansvar for konkurransen sidan 2004. Start UiS har vore vertskap for nasjonal finale i 2006, 2011 og 2014. Venture Cup er Noregs største forretningsplankonkurranse, og nordisk sett er det den største. 

I tillegg til å vera ein forretningsplankonkurranse er formålet med Venture Cup å være ein pådrivar for nyskaping gjennom marknadsføring og kunnskapsformidling av entreprenørskap. Dette har vært ein av dei viktigaste drivkreftene bak Start Noreg sitt engasjement til å arrangera Venture Cup i Noreg. Venture Cup ynskjer å bidra til nyskaping, først og fremst fordi det er ein moglegheit til å bidra til framtidig verdiskaping for heile Noreg. 
 
Det finst mange andre aktørar som jobbar for å stimulere til nyskaping, men Venture Cup har ein unik posisjon: Venture Cup krev ikkje eigarinteresser i selskap som startar opp, men tilbyr og vidareformidlar uforpliktande kontaktar med andre ressursperson som kan gjera idear til lønnsame verksemder. 
 
Nokre av dei viktigaste kjenneteikna ved Venture Cup er: 
 
Sjølvstede – Venture Cup tar ikkje eigarinteresser 
Konfidensialitet – Deltakarane må ha tillitt til Venture Cup for å kunne søke støtte og rettleiing 
Vinnarkultur – Venture Cup skaper og driv frem vinnarar 
Kvalitet – Venture Cup leverer eit sterkt og komplett innhald på ein effektiv måte 
Inkluderande – Venture Cup er open for alle og skal samarbeide med andre aktørar og eit breitt nettverk av ressurspersonar. 
 
Målsettinga for Venture Cup er å bidra til at nye verksemder etablerast i Noreg. Venture Cup skal vera hovudarena for forretningsplanar, og skal vera den leiande, årlege forretningsplankonkurransen i Noreg. 
 
I Stavanger bli Venture Cup arrangert kvart år. Båe studentar som ynskjer å teste ut ein eigen ide, forretningsplan  eller studentar som deltek i ulike emne innanfor entreprenørskap og innovasjon vil kunne ha stor nytte av å delta i konkurransen, som i tillegg til store premiepengar, gir deltakarane rettleiing, oppfølging og undervisning undervegs. 
 
For meir informasjon omkring konkurransen, sjå http://venturecup.no/ 

Denne videoen bør bygges inn i innholdsblokken om Venture Cup over