Skip to main content

Treningslære 2 IDR105

Dette er en fordypning i treningslære, som bygger videre på undervisningen fra første studieår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR105

Version

3

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne forklare de fysiologiske endringer som skjer ved trening og kunne drøfte hvilken betydning dette har for yteevnen
 • Kunne forklare sammenhengen mellom fysiologiske parametere og prestasjonsnivå i ulike idretter
 • Ha inngående kunnskap om teorier og metoder for trening og treningsplanlegging
 • Kunne gjøre rede for hensiktsmessige tester, og kunne forklare hvordan disse kan brukes som styringsredskap i idrett
 • Kunne diskutere fordeler og ulemper ved å bruke slike tester
 • Drøfte og vurdere hvilken rolle fysisk aktivitet kan ha i et helsemessig perspektiv

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Utarbeide treningsprogrammer som fører til bedring av yteevnene til utøvere i ulike idretter basert på kunnskapen om fysiologiske endringer som skjer ved trening
 • Utarbeide treningsprogrammer basert på kapasitets- og arbeidskravsanalyser av idrettens egenart, samt vurdering av teorier og metoder for trening og treningsplanlegging.
 • Anvende hensiktsmessige tester i ulike idretter
 • Planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere intervensjoner som har til hensikt å bedre en eller flere egenskaper som har betydning for prestasjonsnivået i idrett
 • Legge til rette for, og motivere for økt fysisk aktivitet i ulike grupper

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Fungere som trener i individuelle idretter og i lagidretter, opp til juniorelitenivå
 • Fungere som treningsveileder i helsestudiobransjen
Innhold
 • Aerob og anaerob energiomsetning
 • Fysiologiske forandringer ved trening
 • Regulering av kroppens energiomsetning
 • Muskeltrøtthet
 • Treningsplanlegging
 • Styrketrening
 • Spenst- og hurtighetstrening
 • Utholdenhetstrening
 • Fysisk aktivitet og helse
Forkunnskapkrav
IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Exam

Skriftlig eksamen og oppgave

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer A - F
Individuell oppgave 1/2 A - F

Omfang på oppgaven: 4000 ord +/- 10% utenom tittelside, abstrakt, forord, referanseliste og vedlegg. Oppgaven utarbeides gjennom semesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuelle oppgaver og presentasjon, Laboratoriearbeid

Følgende arbeidskrav må alle være godkjent for å få gå opp til eksamen/vurdering. 

- Obligatorisk laboratoriearbeid: Det skal leveres en individuell oppgave etter avsluttet laboratoriearbeid som må være godkjent for å få avsluttende vurdering.  

- Individuelle oppgaver/studentpresentasjoner: Det utarbeides fem individuelle oppgaver/studentpresentasjoner som alle må være godkjent for å få avsluttende vurdering.

De som får en eller flere deloppgave(r) vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Håvard Myklebust
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid, studentpresentasjoner.

Tidfesting av studentaktiviteter på 10 stp = 275 timer i aktivitet. Som tilsvarer 92 studentaktivitetstimer.

Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
Tidligdialog og sluttevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto