Skip to main content

Idrettspsykologi IDR114

Emnet Idrettspsykologi gir studentene en grunnleggende innføring i psykologiske problemstillinger (f.eks.: motivasjon, mestringstro, kohesjon, visualisering, avslapping, psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser, treningstvang, utbrenthet mm.) knyttet til fysisk aktivitet, kroppsøving og trening. Emnet går oddetallsår, på høsten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR114

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Beskrive den historiske utviklingen av idrettspsykologien som vitenskapelig disiplin
 • Forklare hvilke psykologiske forhold som virker på prestasjon
 • Gjøre rede for spiseforstyrrelser, treningstvang, utbrenthet og psykologiske aspekter ved idrettsskader
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • Beskrive barns psykologiske vekst og utvikling gjennom sin deltakelse i idrett

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Analysere grupper i lys av gruppedynamisk teori
 • Utarbeide tiltak i forebygging og rehabilitering av disse

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Drøfte mental trening som framgangsmåte for å fremme prestasjon
 • Diskutere tiltak for å fremme positive helsevaner
 • Drøfte tiltak for å fremme karakter utvikling og psykologisk vekst
Innhold
 • Ledelse, sosial loffing, gruppeproduktivitet og kohesjon
 • Motivasjon, tro på egne mestringsevner, mestringsklima, mål
 • Visualisering, avslapning, selvmonolog, og konsentrasjon
 • Spisevegring, bulemi, overvekt, spillavhengighet, og rus
 • Karakterdanning, aggresjon og sportsånd
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Løpende vurdering av 4 oppgaver

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Innlevering 1 25/100 A - F
Innlevering 2 25/100 A - F
Innlevering 3 30/100 A - F
Muntlig presentasjon 20/100 A - F

Ordning: Løpende vurdering av 4 oppgaver:
• Oppgave 1: skriftlig 1500 ord +/-10% (i par), vekting: 25% 
• Oppgave 2: skriftlig 1500 ord +/-10% (i par), vekting: 25%
• Oppgave 3: skriftlig 2000 ord +/-10% (individuell), vekting: 30%
• Oppgave 4: muntlig presentasjon (15-20 min) (individuell), vekting: 20%

Hver oppgave må være bestått for å få studiepoeng i emnet. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppmøte

I emnet idrettspsykologi forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter og lærere, i casediskusjoner, i framføringer, gjennom feltarbeid og i grundig arbeid med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Det stilles krav om obligatorisk oppmøte knyttet til den praktiske gjennomførelsen av avslappingstrening og visualisering.

Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til prøving.

Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid og studentpresentasjoner på høsten i oddetallsår.
Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
Tidligdialog og sluttdialog.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto