Skip to main content

Ernæring IDR116

Emnet gir grunnleggende næringsstoffkunnskap og kunnskap om kostholdet til den norske befolkningen. Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, samt betydningen av kosthold for prestasjon og restitusjon i ulike idretter, står også sentralt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR116

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha:

Kunnskaper om:

 • Grunnleggende næringsstoffkunnskap
 • Hvordan de energigivende næringsstoffene blir omsatt i kroppen
 • Betydningen av ernæring og kosttilskudd for restitusjon og prestasjon i idrett
 • Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse 

Ferdigheter i:

 • Å kartlegge kostholdet til idrettsutøvere og andre
 • Å kunne gi kostholdsråd til ulike grupper idrettsutøvere
 • Å kunne utarbeide forslag til kostplan for endring av livsstil

Generell kompetanse i:

 • Å kunne forstå betydningen av sammenhengen mellom ernæring og prestasjon
 • Å kunne forstå betydningen av sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og helse
Innhold
 • Grunnleggende næringsstoffkunnskap
 • Omsetting av næringsstoffer
 • Ernæring, restitusjon og prestasjon
 • Kosttilskudd
 • Spiseforstyrrelser
 • Mat, livsstil og helse
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F

4 timer individuell skriftlig eksamen høst

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppeoppgaver med presentasjon, Individuell oppgave, Obligatorisk oppmøte

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles for eksamen: 1 individuell oppgave: kostholdsregistrering leveres på Canvas for godkjenning, og 2 gruppeoppgaver med presentasjon og innlevering: 1) observasjon og vurdering av mattilbud i ulike samfunnsinstitusjoner og 2) vurdering av artikler. Gruppeoppgavene skal forbedres i henhold til kommentarer under presentasjonen og leveres på Canvas for endelig godkjenning etter presentasjonen. Den skriftlige innleveringen skal være på minimum 800 ord.

Studenter/grupper som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første presentasjon/innlevering, gis mulighet for skriftlig innlevering av arbeidskravet i bearbeidet form. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk tilstedeværelse må være oppfylt for å kunne gå opp til eksamen. Dette gjelder alle presentasjoner og gruppearbeid, samt introduksjonen til alle de obligatoriske oppgavene (Når dette er, kommer fram av undervisningsplanen).

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Eva Leibinger
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, videoframvisning, gruppearbeid og studentpresentasjoner.  

En Multiple Choice oppgave bestående av 6 deloppgaver blir tilbudt i løpet av semesteret. Dette for at studentene selv kan se hvordan de ligger ann i de forskjellige delene av emnet.

Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
Tidligdialog og sluttevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto