Skip to main content

Friluftsliv i skog og høyfjell IDR121

I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner i skog og høyfjell.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR121

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne gjøre rede for lokal og norsk friluftslivshistorie, og vår tids bruk av naturen
 • Kunne gjøre rede for og drøfte ulike natursyn
 • Kunne gjøre rede for noen fjellblomster og bergarter, og hvordan landskapet er formet av is og istider
 • Kunne planlegge ulike friluftslivsturer knyttet til skog og høyfjell

Ferdighet

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne gjennomføre og vurdere ulike friluftslivsturer knyttet til skog og høyfjell
 • Kunne gjøre rede for og drøfte allemannsretten og friluftslivsloven i lys av vår tids bruk av naturen

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne lede grupper på tur i skog og høyfjell
 • Kunne ivareta sikkerheten på tur i skog og høyfjell
 • Kunne utføre grunnleggende førstehjelp i skog og høyfjell
Innhold
 • Turplanlegging med ferdsplan og risikovurdering
 • Naturkjennskap, fjellblomster, istider og landskap formet av is
 • Førstehjelp i tilknytning til turer i skog og høyfjell
 • Friluftslivsledelse
 • Kart og kompass
 • Egenferd

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. Kostnader knyttet til overnatting inne, mat og personlig utstyr dekkes av studenten. Det tilrettelegges for gratis overnatting i telt.

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Skriftlig skoleeksamen og aktiviteter

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
4-5 dager til Hardanger 0/100 Bestått - Ikke bestått
3-4 dagers fjelltur i Ryfylkeheiene. Overnatting i telt og gapahuk 0/100 Bestått - Ikke bestått
Egenferd fjelltur eller kano. 2-3 netter 60/100 A - F
Tre valgfrie dagsturer i Rogaland med utarbeidelse av turplan. Turene ledes av studentene 0/100 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 Timer A - F

Skriftlig eksamen i friluftslivshistorie og naturkjennskap teller 40 %(A-F)Praktisk vurdering etter ekskursjoner og presentasjon med film fra studentledet egenferd teller 60 % (A-F). For å bli vurdert på ekskursjonene må man i tillegg til gjennomføringen også delta på planleggingsarbeidet i forkant av ekskursjonene, samt skrive et refleksjonsnotat i etterkant.Alle ekskursjoner er deleksamener, og må være gjennomført og vurdert for å få samlet karakter og studiepoeng i emnet.Ekskursjonene er:En 4-5 dagers tur til Hardanger eller Ryfylke.En 3-4 dagers fjelltur til Ryfylkeheiene.Studentledet egenferd (2-3 netter) - presentasjon med film3 valgfrie dagsturer i Rogaland sammen med medstudenter. Turmål fra egen liste. 

Arbeidsformer
Undervisningen veksler mellom ekskursjoner og teoriundervisning.
Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
Tidligdialog og sluttevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto