Skip to main content

Kyst, klatring og nærfriluftsliv IDR123

Studentene skal bruke nærmiljøet langs kysten for å erfare gleden ved opphold i naturen. 

Studentene skal kunne planlegge og lede aktiviteter for barn i skogen og i kystlandskapet.

Det vil være en ekskursjon til Valencia der uteklatring og deler av førstehjelpen vil bli utført.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR123

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Engelsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne gjøre rede for livet i fjæra med bl.a. ulike fiskeslag, skjell, tang, blomster og fugler langs kysten

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne analysere terrenget, planlegge og lede ulike friluftslivsaktiviteter for barn  i nærmiljøet
 • Kunne gjennomføre og vurdere helsefremmende aktiviteter i naturen i nærmiljøet
 • Kunne demonstrere sikring og klatring inne og ute

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne lede grupper på tur
 • Kunne ivareta sikkerheten ved ulike former for aktivitet
 • Kunne utføre HLR og livreddende førstehjelp i tilknytning til sjø/åpent farvann
Innhold
 • Friluftsliv i nærmiljøet.
 • Friluftslivsaktiviteter i skogen og i kystlandskapet for barn.
 • Ro og fisketur
 • Tilberedning av krabbe. Sløying og filetering av fisk
 • Lederrollen overfor barn og unge
 • Førstehjelp
 • Klatring. Brattkort inne og toppsikring ute
 • Uteklatringen og deler av førstehjelpen skjer hovedsaklig i Valencia i en uke i Februar/Mars/April
 • Dagstur sykkel
 • Egenferd sykkel i Rogaland

Kostnader: Kostnader til ro og fisketur på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. Overnatting i telt. Mat og personlig utstyr dekkes av studenten.

Flybillett og mat i Valencia dekkes av studenten selv. Overnatting skjer hos spanske studenter, eller på rimelige steder som idrettshall/hostell til ca kr. 100 pr. natt.

Ekskursjonen til Valencia er frivillig, og studenter som ikke deltar får alternative oppgaver hjemme.

Forkunnskapkrav
IDR122 Vinterfriluftsliv og ledelse
Exam

Praktisk-metodisk eksamen og aktiviteter

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Praktisk-metodisk eksamen med elever fra barnetrinnet. Planleggingsdokument, gjennomføring og muntlig høring. 1/1 A - F
Ro og fisketur 3 dager Bestått - Ikke bestått
Dagstur sykkel Bestått - Ikke bestått
Video fra pil- og buelaging og seljefløyte Bestått - Ikke bestått
Utendørs klatring Bestått - Ikke bestått
Studentledet tur Bestått - Ikke bestått

En Praktisk -metodisk eksamen med elever fra barnetrinnet. Planleggingsdokument, gjennomføring og muntlig høring. Vurderes med karakter A-FStudentene må i tillegg gjennomføre følgende obligatoriske deleksamener som vurderes til bestått/ikke bestått for å få endelig karakter:
• Ro og Fisketur 3 dager
• Dagstur på sykkel
• Video fra Pil og Bue-laging og seljefløyte
• Utendørs klatring
• Studentledet tur

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Åge Vigane
Studieprogramleder: Eva Leibinger
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom praktisk og teoretisk undervisning.

Praksisdager med skoleklasser.

Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
Tidligdialog og sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Friluftsliv, emne 2: Veiledning, undervisning og ledelse (IDR108) 5
Friluftsliv, emne 6: Friluftsliv, skolens nærmiljø, skog og barmark (IDR112) 5
Friluftsliv: Friluftsliv - skolens nærmiljø, skog og barmark. Veiledning og ledelse. (IDR119) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto