Skip to main content

Fysikk for data/elektro RED102

Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

RED102

Version

1

Credits (ECTS)

5

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
En kandidat med fullført emne vil ha basal kunnskap om Newtonsk mekanikk og termodynamikk og kunne formulere og utføre enkle beregninger av mekaniske og termodynamiske systemer.
Innhold
Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk. Mekanikk-delen dekker: Kinematikk i 1+2 dimensjoner. Newtons lover. Arbeid og mekanisk energi. Bevegelsesmengde. Termodynamikkdelen dekker: Trykk og temperatur. Faser og faseoverganger. Ideal gass. Energibevaring og termodynamikkens første hovedsetning. Arbeid, varme og indre energi.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
2 godkjente obligatoriske innleveringer
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Olena Zavorotynska
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
3 timer forelesninger og 1 time regneøvelser per uke.
Åpent for
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Mekanikk (FYS100) 2.5
Termo- og fluiddynamikk (FYS200) 2.5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto