Skip to main content

Double Master Degree Programme in Offshore Field Development Technology

The program is well suited for those of you who are interested in combining various engineering disciplines such as offshore field development, environmentally friendly technology development in Arctic regions and underwater technology.

Publisert: Endret:
Facts
Duration

2 years

Number of study places

5

ECTS credits

120

Language of instructions

English

Study start

August

International students on campus

This is a double-master-degree programme jointly between University of Stavanger and Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow in Offshore Field Development. The students in this programme will study in both universities. This study is well suited to those who have an interest on a technical educational programme combining engineering disciplines with important offshore field development, Arctic and subsea technology topics that can provide new core competencies for challenging and competitive careers in both public and private sectors.

University of Stavanger (UiS) and Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Gubkin University) have joined their experience in research and teaching to establish a two-year double master's degree programme in Offshore Field Development. The programme aims to provide the students with knowledge and expertise in offshore oil and gas technology especially within the Northern areas. There is a growing industry demand for specialized personnel related to these areas. The MSc programme draws on experienced education professionals whose expertise encompasses not only cutting-edge theoretical concepts, but also extensive industry experience.

Study plan

The students will study at UiS during Semester 1, 3 and 4. The 2nd semester will be at Gubkin University, where 30 ECTS should be completed there. The master thesis will be submitted to both universities in the end of Semester 4. The teaching language in both universities is English.

Both students from Gubkin University and UiS will have joint studying period in the 2nd semester (studying at Gubkin University) and 3rd semester (studying at UiS).

Please see below the full study plan for detailed information.

Application deadline:  15 April.

Admission requirements:

A bachelor's degree in mechanical engineering, civil/structural engineering, marine engineering, offshore engineering, subsea engineering, process engineering, materials engineering or equivalent degree is required. 

For admission, it is also required at least 30 ECTS in mathematics/statistics. Applicants must demonstrate competitive academic standards. The Faculty has set a minimum average grade of C from bachelor’s degree for admittance to the master program.

Applicants who complete the bachelor's degree in the application semester can be offered conditional admission based on the 150 credits obtained in the first five semesters of the bachelor's degree. Applicants must then document that they have full study progression as well as an education plan for the last semester. In the condition for admission, the applicant must complete a bachelor's degree and document this by 1 July for the offer to be valid.

After admission:

After the students are admitted to UiS, they must register at Gubkin University in the same year (before 20 July). To register at Gubkin University, the following documents need to be provided:

•          Filled application form from Gubkin University.

•          Official education certificate/diploma including academic transcripts in English.

•          A copy of national ID (passport) valid for at least 6 months at the date of registration.

•          Passport photo within 6 months at the date of registration.

More detailed instructions regarding registration in Gubkin University will be given after the students are admitted to UiS.

Visa to Russia

The students need to apply for study visa to study at Gubkin University for the 2nd semester. The students need to check the visa requirements carefully and apply visa themselves.

Finance

The students must finance themselves for the 2nd semester at Gubkin University for living expenses (no tuition fee is required). For Norwegian students, it is possible to apply for a student loan through Lånekassen.

Career prospects

Det doble mastergradvitnemålet vil gjøre studentene svært konkurransedyktige og attraktive på arbeidsmarkedet, både i norsk og russisk sektor innen alle aktiviteter innen offshore feltutvikling, teknologi i arktiske strøk og undervannsnæringer.  Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

 • Olje- og gass-selskap
 • Leverandør av skip og offshore strukturer
 • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi
 • Leverandører av installasjonstjenester
 • Leverandører av ingeniørtjenester
 • Risiko- og klassifikasjonsselskaper

Programmet gir studentene 2 vitnemål – ett fra hvert universitet.

Learning outcomes

All study programmes at the UiS have a set of defined learning targets. Read more about the learning outcome for this study programme.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i offshore feltutvikling skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har spesialisert innsikt i systemer og operasjoner ved å kombinere maskin- og konstruksjonstekniske fag og offshore feltutvikling.

K2: Kandidaten har grundig kunnskap om sikkerhet og miljøaspekter knyttet til hans/hennes fagområde, og vet hvordan denne kunnskapen skal implementeres i hans/hennes faglige arbeid ved å utvikle tekniske løsninger som er til det beste for samfunnet og den enkelte.

K3: Kandidaten kan bruke kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.

K4: Kandidaten kan analysere akademiske problemstillinger på bakgrunn av fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet.

K5: Kandidaten har kunnskap om generelle etiske aspekter i ingeniørfaget.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere og bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder til forskning og akademisk arbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utforme akademiske argumenter. Kandidaten kan identifisere det aller siste innenfor teknologi samt relevante nasjonale og internasjonale standarder innenfor relevante disipliner. 

F4: Kandidaten kan utføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske problemstillinger og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av ny teknologi, nye metoder og prinsipper for offshore feltutvikling, arktisk og undervannsteknologi.

G2: Kandidaten kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppdrag og prosjekter, og kunnskapen er også relevant for offshore feltutvikling, arktisk og undervannsprosjekter generelt.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det akademiske feltets språk og terminologi.

G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten.

G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

I tillegg  vil kandidatene også kunne utvikle forhold som kan bidra til et varig samarbeid mellom norsk og russisk olje- og gassindustri.

Admission requirement

A bachelor´s degree within one of the following disciplines or equivalent degree is required: Civil/structural engineering, Marine engineering, Materials engineering, Mechanical engineering, Offshore engineering, Process engineering, Subsea engineering. Applicants must have at least 30 ECTS credits in mathematics/statistics/calculus. Admission to this master's programme requires a minimum grade average comparable to a Norwegian C (according to ECTS Standards) in your bachelor's degree

After admission:

After the students are admitted to the programme , they must register at Gubkin University in the same year (within 20 July). To register at Gubkin University, the following documents need to be provided:

 • Filled application form from Gubkin University
 • Official education certificate/diploma including academic transcripts in English.
 • A copy of national ID (passport) valid for at least 6 months at the date of registration
 • Passport photo taken within 6 months at the date of registration

More detailed instructions regarding registration to Gubkin University will be given after the students are admitted to the University of Stavanger.

How to apply?

English requirement, documentasjon requirement and more

Important

Who can apply? Only Nordic citizens and applicants who have residency in Norway which covers the whole period of study, 2 years.

Application period: 1 February - 20 April (only in 2022, 15 April is regular deadline)

(NB! The deadline for applicants with foreign educational background is 1 March.)

Contact

For inquiries regarding admission, send an email to masteropptak@uis.no

Study plan and courses
Already a student? Find the full study programme description and study plan here

Frequently asked questions

See some of the most common questions about this study.

Who is the study suitable for?

This program is well suited for those who are interested in a technical education program that combines engineering disciplines with important marine, offshore and underwater topics. The education provides important core competence and forms the basis for a challenging and competitive career in both the public and private sectors.

Where can I work after graduation?

Our candidates are in high demand in a wide range of companies covering:

 • Oil and gas companies
 • Supplier of ships and offshore structures
 • Supplier of equipment for underwater technology
 • Subsea installation service providers
 • Providers of engineering services
 • Risk and classification societies
 • Research institutes

Student exchange

By going on exchange to one of our partner institutions abroad as part of your studies, you will have an opportunity to get a unique education. In addition to improving your career opportunities, you grow as a person and gain the ability to greater reflect on the topics you study as part of your degree. All about exchange

2. semester er obligatorisk utveksling ved Gubkin University. 30 studiepoeng skal fullføres der.

Student exchange
 • All countries

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas is modern innovative university, located in Moscow, and is one of the flagships of the higher technical education in Russia. In 2010 the university received the status of «National Research University» (NRU).

 • Russia

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas is modern innovative university, located in Moscow, and is one of the flagships of the higher technical education in Russia. In 2010 the university received the status of «National Research University» (NRU).

Contact

Førsteamanuensis
51832208
Faculty of Science and Technology

Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science
Førstekonsulent
51831458
Faculty of Science and Technology

Faculty Administration TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Our department

Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science

The Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science is a leading academic environment for education and research within offshore technology as well as land-based industry.

The department is focusing on mechanical and civil disciplines, including the petroleum and renewable energy sectors.The students will be qualified to take over challenging careers in industry in a broad capacity, inclusive of design and robust engineering of complex systems, developing and implementing new technology, methods and principles for optimization of engineering systems, etc.

IMBM's employees are divided into four professional groups, and the department’s expertise are:

 • Civil and Structural engineering
 • Mechanical design, production and simulation
 • Marine and Subsea technology
 • Industrial Asset Management 

The department has a very close cooperation with the industry to support its educational and research activities. The Centre for Industrial asset management (CIAM), based in the department, is an important key to establishing such cooperation. CIAM is led by professor Jan Frick.

Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science offers study programs at bachelor's, master's and Ph.d level. There are two master's programs in marine and subsea technology that are international, and half of the students at these programs are internationhal.To see the full list of all our studies, go to our Norwegian pages.

In addition to the local expertise and competencies available, the Department actively collaborate with some of the leading educational and research organizations around the world.

Related studies and articles

Paper from UiS won the best paper award

The paper was awarded at the 40th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2021).

Scholarship awarded to 6 UiS PhDs

Only 25 young researchers around the world were selected to participate in the OMAE2022 Outreach for Engineers Forum. 6...

Industrial Asset Management

Smart Asset, Operation Technology and Maintenance Analytics.

Mechanical engineering and materials science

The research group for mechanical engineering and materials technology has broad expertise in the design of mechanical c...

Marine and Offshore Technology / Ocean Technology

Oceans cover more than 70 % of the earth’s surface. However, those are still much unexplored.

Akmaral studied online in a different time zone

– This semester completely changed my daily routine, but it was worth it, says Akmaral Tokbergenova from Kazakhstan.

Creating new safety solutions for the wind sector

Master student Sharath Chandar Joghee is collaborating with the local company Energy Innovation to implement new safety ...

Lean 6σ Learning Academy

UiS is part of the Lean 6σ Learning Academy, organised by European Networks for Performance Enhancement in Mechanical (M...

Their paper became "featured article" in Physics of Fluids

Muk Chen Ong and Guang Yin recently got their paper published in Physics of Fluids, one of the best fluid mechanics jour...

OTICS – collaboration

Ocean Technology Innovation Cluster Stavanger (OTICS) connects researchers, educators and students at UiS with partners ...

OTICS – Offshore Wind

The demand and development of global wind power energy have significantly increased in the past decades. The wind power ...

OTICS – Fjord Crossings

This area focuses on Wind and Wave Load and Response Modelling and Monitoring​.​

OTICS – Marine and Subsea Technology​​

UiS researchers study a range of issues connected to Offshore and Subsea Technology​.​

Became editor of the highest impact factor journal in Civil Engineering

Professor Dimitrios Pavlou at Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science recently became ...

Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science

The Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science is a leading academic environment for educ...

Offshore Technology, Mechanical and Structural Engineering - PhD

Offshore Technology, Mechanical and Structural Engineering is a subfield within the doctoral programme in Science and Te...